Naar hoofdinhoud Naar footer

Etappe 11: Test de technologie

In de vorige etappe ontwierp je verschillende testen voor de interactie tussen technologie en gebruiker. In deze etappe ontwerp én test je de technologie in de infrastructuur, in samenwerking met de leverancier. De ICT-afdeling van jouw organisatie speelt hierin een belangrijke rol.

Waarom is deze etappe belangrijk? 

Technologie moet gewoon werken, punt. Dat vraagt wel het nodige van je ICT-collega’s en het samenspel tussen de nieuwe technologie en de mogelijkheden die jouw organisatie al in huis heeft. In deze etappe ga je na of de nieuwe technologie in de basis goed werkt, het inderdaad goed te integreren is met de bestaande ICT-infrastructuur en hoe het is om intensief samen te werken met de leverancier. 

Zo pak je het aan

De eerste stappen kun je met een bijeenkomst van 2 uur goed organiseren. Daarna is tijd nodig om een testomgeving in te richten. Het ontwerpen van en testen zelf kost een paar weken en de verwerking ervan nog eens 1 tot 2 weken. Bij complexere technologieën, zoals uitgebreidere software-integraties, heb je wat meer tijd nodig. Stem dit goed af met de leverancier en collega’s van ICT.

Organiseer een sessie met jouw ICT-collega’s en je leverancier om de technische testen te bespreken. Zijn zij al betrokken geweest bij het ontwerp van de gebruikerstesten? Dan heb je een vlotte start. Als dat niet het geval is, is het slim om dat nog even toe te lichten, zodat iedereen een beeld heeft van wat je met de gebruikerstesten uit wilt zoeken. De samenwerking tussen technische systemen, ofwel de integratie, moet straks goed werken. Pas dan kunnen namelijk de testen uit de vorige etappe plaatsvinden. Ga je een grote integratie uitvoeren? Betrek dan alle leveranciers van toepassingen waarmee de integratie moet plaatsvinden.

In de vorige etappe heb je hier al naar gekeken. Tijdens deze etappe heb je vooral een technische focus. Zo is het ook van belang om te weten welke technische testen de leverancier met andere organisaties heeft uitgevoerd. Zijn er bijvoorbeeld testopzetten gemaakt die je kunt gebruiken? In het beste geval is er een organisatie die bijvoorbeeld hetzelfde oproepsysteem heeft moeten integreren in een vergelijkbare ICT-infrastructuur. Dit levert kennis op die jou valkuilen en tijd kunnen besparen.

Bestaat jullie techniek uit fysieke elementen? In dat geval kan je in een testkamer een testopstelling maken. Als de technologie alleen software of een app betreft, is een bèta-omgeving meestal voldoende. Dit is een testversie van de software of app. Wees kritisch tijdens deze stap. Laat technologiepartners en ICT-team goed samenwerken om tot een goede testomgeving te komen. Een leverancier kan bijvoorbeeld wel aangeven dat een oplossing onafhankelijk van een netwerk kan functioneren, maar evengoed vraagt dat bijna altijd nog iets van bijvoorbeeld smartphones of laptops.

Bijna alle technologie creëert data die je misschien niet nu, maar in de toekomst wel wilt gebruiken. Kijk ook even terug wat je hierover in etappe 10  hebt vastgelegd. Over de beschikbaarheid en toegang maak je verderop nog afspraken met de leverancier. In deze etappe neem je vast mee welke data op welke manier voor de gebruiker en de organisatie beschikbaar komt. Dit kun je gelijk testen met de integratie. Komt de data bijvoorbeeld op zo’n manier binnen dat het ook bruikbaar is? Maak alvast praktische afspraken met elkaar over het omgaan met gegevens van de gebruikers en zorg dat je hier toestemming voor hebt.

Tijdens de gebruikerstesten straks, zal je vooral testen of alle stappen door de gebruiker gemaakt kunnen worden op de juiste manier. Bij een integratietest test je straks of de gecombineerde technologie in diezelfde stappen ook het gewenste resultaat geeft en werkt zoals bedoeld. Daarnaast test je de technologie als een geheel om te zien hoe de technologie samenwerkt met andere software en systemen. Hierbij wil je vooral weten of het signaal en de informatie op de juiste manier doorkomen en op het moment dat je het verwacht. Als het antwoord ‘ja’ is, kun je door, in het andere geval moet gezocht worden naar de oorzaak en ga je terug naar stap 1 of 2 van deze etappe. Bepaal aan de hand van je test de aandachtspunten voor de ICT-afdeling en de leverancier. Deze zijn van belang voor de daadwerkelijke ingebruikname van de technologie.

Nu je de integratie hebt getest, kun je de testen uitvoeren die je bij etappe 10 hebt ontwikkeld: de usability test én de gebruikersacceptatietest. Deze voer je met cliënten uit in een testomgeving. De uitkomsten neem je mee in de volgende stap, zodat je zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van de gebruikers.

Stel samen met de leverancier en ICT de randvoorwaarden voor een volledige integratie op, en toets deze met alle partijen die hier een technische rol in hebben. Bepaal en plan wat nodig is om van een testsituatie te komen tot een échte realisatie en wat de ICT-organisatie nodig heeft om deze nieuwe oplossing in te passen in de dagelijkse werkprocessen. Cruciaal is om scherp te hebben welke knelpunten er opgelost moeten worden voor aanvang van de ingebruikname van de technologie.

Als het goed is heb je door deze etappe inzicht gekregen in hoe de samenwerking tussen de leverancier en je eigen organisatie werkt. Wat ging daarin goed en wat kon er beter? Past hun manier van werken bij jouw organisatie? Bespreek dat vooral nu, zodat je de resultaten kunt meenemen in de verdere samenwerking en de contracten die je met elkaar aangaat.

Dit is wat je bereikt 

Het belangrijkste is dat de mensen die gaan werken met de nieuwe oplossing vertrouwen krijgen dat de technologie doet wat het moet doen. Goed technisch functioneren van de technologie is daarbij essentieel. Het doorlopen van de stappen brengt je deze concrete resultaten: 

  • Een goede testomgeving. 
  • Een integratietest voor de testomgeving en later de live-omgeving. 
  • Bewijs dat de integratie in de testomgeving werkt. 
  • Helderheid over de wijze van data-uitwisseling en datagebruik.  
  • Inzicht in het gemak of ongemak van het samenwerken met de leverancier.