Naar hoofdinhoud Naar footer

Jouw Intro; start hier!

Gepubliceerd op: 18-03-2024

Waar moet je op letten als je de Innovatie-Route toepast voor de ingebruikname van technologie? Welke voorbereidingen zijn vooraf nodig? En welke hulpmiddelen kunnen je ondersteunen gedurende het hele proces? In deze intro hebben we deze informatie voor je op een rijtje gezet.

YouTube video thumbnail

Zo pak je het aan 

Voor de start van de Innovatie-Route heb je een initiatiefnemer nodig. Waarschijnlijk ben je dat zelf, maar dit kan ook iemand anders zijn. De initiatiefnemer werkt het eerste idee voor vernieuwing wat verder uit met een aantal collega’s. Voor de etappes daarna is in ieder geval een projectleider nodig. Dit kan de initiatiefnemer zijn, maar dat hoeft niet.  

Heb je nu al een vraag? Dan bieden onze adviseurs je online advies of ondersteuning.

Belangrijke aandachtpunten voor de Innovatie-Route:

De Innovatie-Route is geen richtlijn die je precies volgt. Afhankelijk van jullie kennis en ervaring met vernieuwingstrajecten, kijk je zelf wat handig is om te gebruiken en welke volgorde je aanhoudt. Je route stel je uiteindelijk altijd vast in overleg met je opdrachtgever en projectgroep. Ga, voordat je begint, ook echt nog even goed na of de Innovatie-Route de geijkte weg is. Weet dat we bij de Innovatie-Route uitgaan van technologie die zich in de praktijk al bewezen heeft. Het ontwikkelen van technologie vraagt op bepaalde onderdelen echt om een andere aanpak.

Werk in het project vanaf het begin en gedurende het hele traject samen met cliënten, naasten of wettelijk vertegenwoordigers. Besteed hier veel tijd aan, zodat je ze echt leert begrijpen en hun input goed kunt meenemen. Bekijk hiervoor bijvoorbeeld het werkboek ‘Ga je mee’ de handreiking Cliëntenraden en het Webinar ‘Samenwerken met ervaringsdeskundigen: Hoe dan?’. In sommige gevallen kunnen cliënten zich slecht of helemaal niet uitdrukken en hun mening geven. Een wettelijk vertegenwoordiger of naaste is in dat geval een goede persoon om te betrekken in je project. Weet dat we met de term ‘cliënt’ altijd diegene bedoelen die de belangen van de cliënt het beste kan vertegenwoordigen.

Technologie is een hulpmiddel en moet passen binnen beleidsafspraken en aansluiten op de visie in jouw organisatie. Zo kan bijvoorbeeld een aanpassing in het privacybeleid nodig zijn om straks gebruik te kunnen maken van data uit een e-Health-toepassing. Of gaat de inzet van technologische hulpmiddelen bijdragen aan eigen regie en willen jullie het belang daarvan ook onderstrepen in jullie visie. Is het nodig om visie of beleid aan te passen? Kijk dan goed met je opdrachtgever of dat onderdeel wordt van je project of niet.

Voor een succesvolle toepassing van zorgtechnologie die als vanzelfsprekend wordt ingezet in de zorg en ondersteuning, is het van belang dat innovatie een vast onderdeel wordt van de visie en strategie van de organisatie. In dit artikel illustreert de casus van InteraktContour hoe dit proces in de praktijk vorm krijgt. Lees het volledige artikel op de website van ICT&health

Het grote voordeel van de Innovatie-Route is dat je met je opdrachtgever en je projectteam gelijk een werkwijze ontwikkelt voor vernieuwingen. Deze kun je vastleggen en steeds weer evalueren en verbeteren. Bewaar jullie ervaringen en gebruikte documenten dan ook goed en deel ze met de hele organisatie. Daar hebben anderen weer profijt van bij toekomstige vernieuwingen.

Om een project rondom implementatie goed op te zetten en uit te voeren is het van belang om een projectteam samen te stellen. Hoe je dat goed doet en welke rollen er belegd moeten worden komen in de etappes voren. Zorg bijvoorbeeld dat iemand de rol van voorzitter op zich neemt en dat er een agenda met stukken vooraf wordt gedeeld. Geef daarbij aan of de informatie ter kennisgeving is, of bedoeld is voor opinie- of besluitvorming. Verdeel aan het einde de actiepunten die jullie opnemen in de project- en activiteitenplanning. Zorg voor een eigenaar per actiepunt en maak steeds expliciet met elkaar wat of wie er nodig is voor de uitvoering. Bij elke nieuwe bijeenkomst kunnen jullie de project- en activiteitenplanning weer updaten. Zo houden jullie goed zicht op de voortgang.

Komen jullie fysiek bij elkaar, online of hybride? Welke hulpmiddelen willen jullie gebruiken om projectmatig samen te werken? Zo kunnen jullie bijvoorbeeld het Evaluatiemodel inzetten om scherp te blijven op het samenwerkingsproces. Daarnaast zijn er verschillende online hulpmiddelen beschikbaar, zoals Miro, Mural of Jamboard. Bespreek ook hoe jullie willen stilstaan bij successen en mislukkingen en daarvan willen leren met elkaar. Dit is waardevol om de motivatie, het vertrouwen en de leercyclus van het team en de organisatie te onderhouden en te voeden.