Naar hoofdinhoud Naar footer

Etappe 5: Kies je technologie

Wat heeft jouw organisatie al voor elkaar op ICT-gebied? Hoe kun je daar gebruik van maken? Aan welke technische eisen en wensen moet je oplossing voldoen? Die informatie verzamel je in deze etappe. Zo kun je gericht naar een passende oplossing op zoek.

Waarom is deze etappe belangrijk?  

Om goed aan te sluiten op wat in jouw organisatie nodig is, wil je alle eisen en wensen zoveel mogelijk van tevoren in kaart brengen. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat je een app kiest die toch niet goed op het type telefoon van je cliënt of collega blijkt te werken. Of dat je domotica gaat inzetten waar de infrastructuur van je IT niet geschikt voor blijkt te zijn.   

Zo pak je het aan 

Voor deze etappe zijn de resultaten uit etappe 3 'Ontdek de echte gebruikersvraag’ en 4 ‘Leer van je organisatie’ van belang. Zorg dat je die eerst doorlopen hebt. Met deze etappe haal je eerst informatie op in een periode van 1 tot 2 weken. Vervolgens organiseer je een bijeenkomst waarin je met elkaar op zoek gaat naar de beste oplossing.

Neem ze mee in de cliëntvraag, de persona’s en de functionele eisen die je samen met cliënten, naasten en medewerkers in eerdere etappes hebt opgesteld. Vertel wat je gezien en gehoord hebt tijdens de interviews. Met name de feedback over technologie is relevant.  

Vraag aan je ICT-collega om de Vragenlijsten ICT in je organisatie in te vullen. Vermeld er wel bij dat de beantwoording zomaar een dag of twee kan kosten omdat dit ook om het ophalen van informatie vraagt. De antwoorden geven je inzicht in de technische en juridische voorwaarden waar je oplossing aan moet voldoen. Bespreek vervolgens de ingevulde lijst met je ICT-collega, zodat je nog vragen kunt stellen ter verduidelijking.

Met het stappenplan ‘Hoe kies je passende technologie?’ combineer je, samen met je collega’s, de informatie die je tijdens eerdere etappes hebt opgehaald. Met het stappenplan stel je onder andere vast welke functionele en technische eisen je het belangrijkst vindt. Maak ook een overzicht met mogelijke oplossingen. Licht per oplossing toe waar die wel of niet voldoet aan de eisen. Soms houd je maar één mogelijke oplossing over, soms meerdere. Vervolgens maken jullie een definitieve keuze en kunnen er voorlopige afspraken gemaakt worden met de leverancier over de contractering voor de kleinschalige start.  In etappe 13  kun je alvast wat meer lezen over de uiteindelijke contractering.

Wil je weten welke technologieën momenteel worden gebruikt in de gehandicaptenzorg? Innovatie-impuls (IIG-2) heeft een landelijke inventarisatie gedaan onder professionals in de gehandicaptensector. Bekijk de eerste resultaten

Dit is wat je bereikt

Je komt tot een goed onderbouwde keuze voor de technologie. Dit doordat je de functionele eisen en ICT-situatie goed meeneemt. Je hebt inzicht in wat die technologie vraagt van de ICT-infrastructuur, eindgebruiker en de zorgverlener. Concrete resultaten:  

  • Een overzicht van ICT-randvoorwaarden waar de oplossing aan moet voldoen. 
  • Onderbouwing van en instemming met de keuze voor een technologie van alle betrokkenen, waaronder cliënten, management en de ICT-afdeling.  
  • Inzicht in welke ICT-aanpassingen nodig zijn in jouw organisatie wanneer de technologie wordt ingezet. 
  • Concrete afspraken met de leverancier over de begeleiding van een kleinschalige start. 
  • Meer inzicht in de benodigde doorlooptijd van het project omdat je nu weet welke randvoorwaarden nodig zijn.