Toon zoekbalkToon menu

Vakmanschap

Zorg van huisarts en arts VG goed geregeld

Jij wilt de beste medische zorg voor jouw cliënt. Wat kunnen de arts VG, de huisarts en de verpleegkundig specialist voor jou betekenen? Leer van deze mooie voorbeelden over vernieuwende samenwerking voor medische zorg.


Iedereen in Nederland moet 24 uur per dag terecht kunnen bij een arts. Toch zijn er signalen dat dat niet altijd lukt voor mensen met een beperking:

  • de toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking staat onder druk

  • er is een tekort aan artsen verstandelijk gehandicapten (artsen VG)

Schaarse deskundigheid

Het is belangrijk dat wij dit nu beter regelen. Er begint meer vraag naar medische zorg te komen omdat mensen met een verstandelijke beperking ouder worden, waardoor ook zij te maken krijgen met ouderdomsklachten en dementie. Hoe kunnen we de schaarse deskundigheid van huisartsen en artsen VG op de juiste plek inzetten en eerlijk verdelen?

Het tekort aan artsen voor verstandelijk gehandicapten (artsen VG) maakt het borgen van medische zorg steeds lastiger. Twee beleidsadviseurs van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gingen in gesprek met zorgorganiatie Buro Lima over wat in de toekomst beter kan.

Goede voorbeelden

Vilans verzamelde in opdracht van het ministerie van VWS inspirerende voorbeelden. 9 portretten laten je manieren zien waarop je de organisatie van huisartsenzorg en de samenwerking met artsen VG kunt inrichten. Bekijk wat jij als zorgaanbieder kunt doen om medische zorg voor cliënten te regelen.

Arts VG in de huisartsen-praktijk

Wekelijks is een arts VG een middag aanwezig voor consulten op de huisartsenpraktijk Vaillantplein in Den Haag. Die middag is ook heel geschikt voor de huisarts en de arts VG om met elkaar af te stemmen.

 

Lees portret

Huisarts en arts VG in duidelijke rolverdeling

Op woonlocaties in Moerkapelle komt wekelijks een huisarts en maandelijks een arts VG. De huisarts voor de basis medisch-generalistische zorg en de arts VG voor de meer specialistische vraagstukken.

Lees portret

Verpleegkundig specialisten zijn spil in de zorg bij De Zijlen

Bij De Zijlen vervullen verpleegkundig specialisten een spilrol in de zorg voor de bewoners met een verstandelijke beperking. Hoe organiseren zij de zorg in de dertig woonlocaties?
 

Lees portret

Huisartsenzorg onder druk voor mensen met een beperking

Steeds meer mensen met een vb hebben geen huisarts. Volgens huisartsen zijn er te weinig artsen VG. Maar de artsen VG zijn geen huisarts. Gelukkig zijn er ook voorbeelden die laten zien dat het wel kan.
Lees portret

Tools voor verbetering van eerstelijnszorg

Voor goede medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is afstemming en samenwerking nodig tussen cliënten, huisarts, gespecialiseerde zorgaanbieders, begeleiders en mantelzorgers.

Lees verder

Weet jij of iemand met een verstandelijke beperking pijn heeft?

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen niet altijd aangeven dat ze ergens pijn hebben. Bovendien herkennen verzorgers of begeleiders de signalen vaak niet. Een poster en een factsheet helpen je pijn te herkennen bij je cliënten.

Lees verder

‘Kunnen overleggen over LVB is enorme verbetering’

Huisartsen kunnen patiënten naar de arts VG-praktijk Arnhem verwijzen bij alle vragen die met een verstandelijke beperking te maken hebben. Huisarts Dorien: ‘Je hebt nu gewoon een maatje om te overleggen.’

Lees portret

Zorg verdelen tussen arts VG en huisarts

Bij Ipse de Bruggen vullen huisarts en arts VG elkaar aan in de zorg voor de patiënten. Lees in dit portret hoe vragen op de juiste plek terechtkomen via triage bij de poort.

 
Lees portret

Minder druk op huisarts en arts VG door stepped care bij Talant

Talant (sinds 2022 Alliade) werkt voor zorgvragen met een goede triage. Door stepped care krijgen huisartsen en artsen VG alleen die vragen die ook echt bij hen thuishoren. De inzet van verpleegkundig specialisten is een succesfactor.
Lees portret

Ambulant verpleegkundige vangt grootste deel zorgvragen af

Bij zorgorganisatie Amarant zijn ambulant verpleegkundigen het eerste aanspreekpunt voor de groepsleiding. Zij handelen zo’n 90% van de vragen van patiënten zelfstandig af. 
 
Lees verder

5.000 mensen met een beperking zonder huisarts

VGN en Ieder(in) luiden de noodklok. Steeds meer huisartsen weigeren mensen met een beperking die een Wlz-indicatie hebben als patiënt op te nemen.

 

Lees verder

Beter voorbereid naar je huisarts!

De website naarjehuisarts.nl verlaagt de drempel voor het huisartsbezoek voor mensen met verstandelijke beperking.


 
Lees verder

Zo bereid je je voor op de huisarts

Hoe bereid je cliënten voor op een gesprek met de huisarts? Bekijk de tips in deze film over informatieoverdracht en duidelijke communicatie rondom een bezoek aan de huisarts.
Lees verder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.