Toon zoekbalkToon menu

Vakmanschap

Op een rij - Wat betekent het nieuwe Kwaliteitskader voor jou?

Het vernieuwde kwaliteitssysteem bleek na een lange proefperiode een enorme verbetering. Wat zijn de gevolgen van het nieuwe kwaliteitskader voor de werkvloer?

Gehandicaptenzorg kwaliteitskaderVolgens de VGN brengt het vernieuwde systeem kwaliteit op een andere manier in beeld en leidt dit tot kwaliteitsverbetering, zowel voor cliënten als voor medewerkers.

Maar wat betekent het nieuwe kwaliteitskader nu precies voor jou als begeleider?

In het kader staan de volgende punten:

 1. Kwaliteit rond de individuele persoon
  Per cliënt moet helder zijn:
  - Welke problemen bij zelfredzaamheid er zijn, welke ondersteuningsbehoeften?
  - Welke bijzondere gezondheidsrisico’s bestaan?
  - Welke wensen de persoon heeft voor een prettig leven.
  Deze informatie is vastgelegd in het zorg- en ondersteuningsplan.
  Wit vlak
 2. De inzichten van cliënten
  Een onmisbare tweede bouwsteen is dat cliënten hun mening geven over de zorg en kwaliteit van bestaan. Hiervoor zijn erkende instrumenten beschikbaar. Het oordeel van de centrale cliëntenraad wordt hierbij betrokken.
  Wit vlak
 3. De zelfreflectie in teams en woonvormen
  Naast regulier werkoverleg komen de teams tot een gerichte reflectie aan de hand van vastgestelde thema’s, met ruimte voor zelfgekozen extra onderwerpen. De reflectie heeft de strekking ‘Wat doen we goed, wat is zwak en wat moet beter’.
  Wit vlsk
 4. Kwaliteitsrapport
  Op grond van de genoemde bouwstenen maakt het bestuur jaarlijks een bondig Kwaliteitsrapport. Dit kwaliteitsrapport bevat tevens de inzichten uit cliëntervaringsonderzoek.
  Wit vlak
 5. Externe visitatie
  Uit de nieuwe opzet komt een integraal kwaliteitsrapport voort. Externe vakmensen en deskundigen kijken mee en delen hun bevindingen met het bestuur.

Download het document met alle kernpunten en bouwstenen (pdf)

"Teams zijn enthousiast, het geeft ze energie."

Kwaliteitskader Inge RedekerInge Redeker (Vilans) was aanwezig bij platform Kwaliteit Gehandicaptenzorg. 6 proeftuinen presenteerden daar hoe zij teamreflectie hadden gedaan en waar ze tegenaan liepen. Wat was haar indruk? 

Inge: "Een belangrijke verandering is dat teamreflectie is opgenomen als nieuwe bouwsteen in het kader. Diverse organisaties hebben al 1 jaar geëxperimenteerd met het nieuwe kwaliteitskader (de proeftuinen), allemaal op hun eigen manier. Soms was dat vormvrij voor de teams, soms al meer gestructureerd."

Volgens Inge zijn de teams uit de proeftuinen enthousiast over het kwaliteitskader: "De eerste ervaringen zijn positief, het geeft teams energie. Het was soms zoeken naar: wat is teamreflectie? Wat is het verschil met evaluatie? Welk thema pakken we op voor reflectie? Verder bleek het een uitdaging om alle resultaten van reflectie in teams samen te brengen tot een eindresultaat of eindconclusie voor in het kwaliteitsrapport."

Meer lezen over het nieuwe kwaliteitskader?

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.