Naar hoofdinhoud Naar footer

Organisatie MEE

Gepubliceerd op: 14-08-2019

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een product van MEE, waar ouders of familieleden van personen met EMB terecht kunnen voor onafhankelijk advies.

Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de eigen regie en het het meedoen in de samenleving. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) staat dat deze ondersteuning onafhankelijk, kosteloos en laagdrempelig 

moet zijn. Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt. Iedere burger kan daarom een beroep doen op kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld ter ondersteuning bij het keukentafelgesprek zijn, bij vraagstukken over meedoen in de samenleving of bij aanvraag van een voorziening. Gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren moeten hier actief op wijzen.

Wet maatschappelijke ondersteuning 

Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een beperking is vastgelegd in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en valt daarmee onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. De cliëntondersteuning die MEE biedt, is onafhankelijk.

Een beperking heb je voor het leven. Ondersteuning dus ook. De onafhankelijke client ondersteuning is niet alleen levenslang, maar ook levensbreed. Door alle wetten en leefgebieden heen, op alle vlakken van iemands leven, waar ondersteuning bij nodig is. We kijken daarom niet alleen naar welke zorg de persoon nodig heeft, maar naar het volledige leven van hem. Het gaat daarbij om de onderstaande vragen:

  • Wat is zijn kwaliteit van leven?
  • Welke belemmeringen ervaart de persoon (als gevolg van zijn beperking)?

Het accent kan liggen op de zorg, maar ook op onderwijs, werk, wonen, relaties, vrije tijd, etcetera. Dat betekent dat deze persoon niet alleen met de Wmo of de Wlz te maken heeft, maar mogelijk ook met andere wetten zoals de Jeugdwet, de Participatiewet en passend onderwijs. Een beperking heeft immers effect op alle aspecten van iemands leven. MEE biedt cliëntondersteuning aan iedereen die hierop vanuit de Wmo of de Wlz een beroep doet. De ondersteuning is niet meer beperkt tot bepaalde doelgroepen. MEE heeft wel haar specifieke expertise en ervaring behouden, gericht op mensen met een lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke beperking en mensen met een vorm van autisme, niet-aangeboren hersenletsel of chronische ziekte. Ook pgb-houders en mantelzorgers kunnen een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE.

Ga naar de website van MEE

Casus

De ouders van Esther zijn niet tevreden over de zorg die geleverd wordt door de organisatie waar hun dochter woont. Ze vinden het moeilijk dit bespreekbaar te maken. Eerst willen ze informatie en advies van een onafhankelijke partij: zijn hun verwachtingen reëel, wat zijn alternatieven? Krijgt Esther de juiste indicatie van het CIZ volgens de Wet Langdurige Zorg?​

Thema's

Thema's

  • Emotioneel welbevinden
  • Interpersoonlijke relaties
  • Lichamelijk welbevinden
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Rechten
  • Sociale inclusie
  • Zelfbepaling

Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool 

Practice based. Kennis op basis van praktijkervaringen en wet- en regelgeving.

Deze tool is onderdeel van Leidraad EMB in het vizier.

Leidraad EMB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

MEE