Naar hoofdinhoud Naar footer

Platform EMG

Gepubliceerd op: 09-08-2019

Het Platform EMG is een kennisnetwerk en informatiepunt voor en door een ieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige beperking. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze doelgroep.

Het Platform EMG heeft tot doel:

 • kennis uitwisselen:het verzamelen en verspreiden van kennis, informatie en ervaringen(Kennisbank)
 • kennis bundelen: het organiseren van netwerkbijeenkomsten, kenniskringen, bijeenkomsten en het EMBcongres (Netwerk EMG)
 • kennisontwikkeling en inhoudelijke verdieping  stimuleren (Onderzoek & Projecten)

Het Platform EMG richt op ouders, verwanten, vrijwilligers en professionals.

Kennisuitwisseling en -ontwikkeling

Het Platform EMG biedt kennisuitwisseling en -ontwikkeling via:

 • kenniskringen en netwerkgroepen
 • de Kennisbank op deze website
 • de Nieuwsbrief
 • projecten
 • bijeenkomsten

Visie

Het Platform EMG werkt vanuit de opvatting dat mensen met een ernstige meervoudige beperking recht hebben op een volwaardig bestaan in de samenleving. Beperkingen kun je accepteren als onderdeel van een handicap. Je kunt ook zoeken naar een uitdaging om tot een creatieve oplossing te komen én alternatieven aan te dragen.

Het Landelijk Platform EMG is een stichting en het bestuur bestaat uit: de BOSK, de Platform VG en twee VGN lidinstellingen. 

Ga naar de website van Platform EMG

Casus

Ik bezoek de website van het Platform EMG regelmatig om te kijken of er interessante onderzoeken plaatsvinden, bijeenkomsten of studiedagen zijn. Dit doe ik omdat ik mijn dochter Elsa beter wil leren begrijpen. De kenniskringen rond het thema slapen vind ik interessant. Kan ik daar als ouder ook bij aansluiten als ervaringsdeskundige?​

Thema's

Thema's

 • emotioneel welbevinden
 • interpersoonlijke relaties
 • lichamelijk welbevinden
 • persoonlijke ontwikkeling
 • rechten
 • sociale inclusie
 • zelfbepaling

​Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool 

Practice based. Kennis op basis van praktijkervaringen.

Beoordeling

Het platform EMG is een kennisplatform voor ouders en professionals. Hier worden alle vormen van kennis over EMG/EMB verzameld en gedeeld, zowel ervaringskennis, kennis uit de praktijk als kennis vanuit de universiteiten. Bron: Platform EMG.

Deze tool is onderdeel van Leidraad EMB in het vizier. Ga naar de leidraad

Leidraad EMB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder. Lees meer over Gewoon Bijzonder

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Achtergrond

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands