Toon zoekbalkToon menu

Leefstijl

Interview - Gezinsbegeleider wordt blij van Gezonde Omgeving

In het project Gezonde Omgeving werkten zorgorganisaties samen met Vilans. Doel was mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te bewegen te stoppen met roken. Gezinsbegeleider Inge Engel: ‘Zien hoe goed het mensen doet om mee te doen, dat is het mooiste.’

FNO maakte dit interview als onderdeel van een dubbelportret over Gezonde Omgeving.

Gezond opgroeien

Het project Gezonde Omgeving is in 2019 afgerond. Lees over de interventie ‘Wat vind ik van mijn roken?’ die Gezonde Omgeving heeft opgeleverd.

Bekijk de interventie
‘Binnen het project Gezonde Omgeving gaan we op zoek naar effectieve interventies om roken terug te dringen onder ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB),’ vertelt Inge Engel, gezinsbegeleider bij Sherpa in Hilversum. ‘Vanuit het idee dat kinderen gezonder opgroeien als de ouders niet roken en de kans dat ze zelf gaan roken minder groot is. Dat doen we samen met Cordaan, ’s Heeren Loo, Vilans, LVB-ouders, begeleiders en ketenpartners.’

LVB-ouders

We richten ons op de motivatie en niet op het probleem.

Elke organisatie heeft een projectteam, bij Sherpa zitten daar drie begeleiders en drie ervaringsdeskundigen in. ‘We wilden met ouders samenwerken om er samen achter te komen wat aanspreekt en motiveert. We hebben zowel rokende ouders als niet-rokende ouders erbij betrokken. Zij zorgen ervoor dat het project blijft aansluiten bij de behoeften van andere LVB-ouders.’

Motiverende gespreksvoering

De begeleiders krijgen training in motiverende gespreksvoering en passen dat toe in gesprekken met hun cliënten. Inge: ‘We richten ons op de motivatie en niet op het probleem. In plaats van te vragen: wat is het probleem, vragen we: waarom zou je het anders willen? We onderzoeken wat het effect is van deze manier van gespreksvoering op motivatie en rookgedrag van ouders.’

Ervaringsdeskundigen

Naast de positieve benadering is voor Inge de kracht van het project ook de betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen. ‘Hun input is het uitgangspunt. De ervaringsdeskundigen denken mee en zo leren wij van ze. En zij krijgen ook inzicht in wat wel en niet werkt voor henzelf. Zo willen we hun gevoel van competentie, autonomie en verbondenheid vergroten.’

Leren van cliënten

Het is een mooie manier van samenwerken tussen begeleiders en ervaringsdeskundigen. ‘Vaak denken hulpverleners heel goed te weten hoe het zit, maar blijken ze veel te kunnen leren van cliënten. Iedereen is gelijk in de groep, iedereen heeft wat te vertellen, iedereen kan wat doen.’

Kind aan huis

Nichaima is een van de ervaringsdeskundigen die meedoet in het projectteam. ‘Zij heeft gerookt, is al een tijd gestopt en kan daar heel goed over vertellen,’ vertelt Inge. ‘Ook kan ze goed luisteren en het positieve zien in mensen. We dachten: die energie kunnen we goed gebruiken. Ze is inmiddels kind aan huis in ons kantoor, het is zo mooi om te zien hoe goed het haar doet om mee te doen aan de projectgroep. Ik zie dat ze echt in haar kracht komt. Ze geeft haar ideeën, voelt zich niet geremd om mee te praten met de begeleiders. Dat vind ik heel bijzonder om te zien.’

De ervaringsdeskundigen denken mee en zo leren wij van ze.

Inge wordt blij van het project. ‘Ik vind dit een van de kersen op de taart van mijn werk. Doelen behalen met gesprekstechnieken en methodieken is natuurlijk mooi. Maar zien hoe goed het mensen doet om mee te doen, hoe Nichaima zit te stralen, dat is het mooiste.’

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.