Naar hoofdinhoud Naar footer

Nicole van den Dries – Luitwieler over project Sterker Samen

Nicole van den Dries – Luitwieler is promovendus aan de Hanze Hogeschool. Daarnaast levert ze een bijdrage aan het netwerk Sterker Samen. In dit interview vertelt zij over haar ambities binnen dit project.

Waarom doe je mee aan dit project?

Naast onderzoeker ben ik moeder van een puberdochter met ernstige verstandelijke en zeer ernstige motorische beperkingen. Het valt mij op dat familieleden van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ((Z)EVMB) nog weinig worden betrokken bij onderzoek en de ontwikkeling van (kennis)producten. Dit vind ik een gemiste kans. Het onderzoeksproject Sterker Samen biedt de fantastische mogelijkheid om mij hiervoor in te zetten en zo bij te dragen aan het vergroten van de kwaliteit van bestaan van gezinnen met een kind met (Z)EVMB.

Wat ga je doen om je doel te bereiken?

Om producten te kunnen ontwikkelen die aansluiten bij de ervaringen en behoeften van ouders, broers en zussen van personen met (Z)EVMB willen wij hen actief betrekken in ons onderzoeksproject. De Participatiematrix van Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht wordt ingezet als middel om hier concreet invulling aan te geven. De Participatiematrix is gemaakt om de samenwerking met patiënten (vanaf 12 jaar) of hun naasten (ouders, partners) in projecten te bevorderen.

Wanneer ben je tevreden?

Het resultaat is voor mij pas echt geslaagd wanneer de doelgroep actief betrokken is in alle fasen van ons project én wanneer zij de gezamenlijk ontwikkelde producten ook daadwerkelijk gebruiken.

Welke tip heb je voor zorgprofessionals?

Er bestaan al diverse kennisproducten die personen met (Z)EVMB en hun naaste familieleden kunnen ondersteunen bij verschillende aspecten van het dagelijks leven. Regelmatig worden er nieuwe producten ontwikkeld, zoals binnen het project Sterker Samen. Als zorgprofessional is het waardevol om op de hoogte te blijven van dit uitbreidende aanbod, zodat jij weet op welke manier je deze gezinnen het beste kunt ondersteunen en adviseren.

Meer informatie:

Deel deze pagina via: