Naar hoofdinhoud Naar footer

BRAIN-ReADAPT bij NAH

Gepubliceerd op: 18-03-2024

BRAIN-ReADAPT (Brain Injury-Recovery and disability in aging patients)is een studie naar de invloed van veroudering bij patiënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Als patiënten met NAH ouder worden, kunnen zij opnieuw klachten krijgen zoals vermoeidheid, concentratie- of geheugenproblemen. Een pilotstudie liet zien dat deze klachten bij het ouder worden na NAH niet altijd worden herkend door de omgeving. De BRAIN-ReADAPT studie moet meer duidelijkheid geven hoeveel patiënten achteruit gaan bij het ouder worden en waar dit vandaan komt. Ook vindt onderzoek plaats naar wat er nodig is voor betere begeleiding van deze NAH patiënten.

Onderzoek en resultaten: Wat heb jij eraan?

1. Wat onderzoekt het onderzoeksproject en waarom?

In Nederland ervaren ongeveer 650.000 mensen de gevolgen van een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Mensen kunnen na NAH nog verschillende klachten ervaren, maar starten vaak na een periode van revalidatie weer met enkele activiteiten in bijvoorbeeld hun sociale leven of werk.

Als patiënten met NAH ouder worden, kunnen zij opnieuw klachten krijgen, zoals vermoeidheid of concentratie- en geheugenproblemen. Het gevolg is dat meedoen aan activiteiten steeds lastiger wordt. Ook het niveau van deelname  gaat achteruit.  Een pilotstudie liet zien dat de omgeving van mensen met NAH deze (op)nieuw optredende klachten bij het ouder worden na NAH niet altijd herkent.

Met de BRAIN-ReADAPT studie onderzoeken we wat de gevolgen zijn van het ouder worden voor patiënten met NAH. De studie moet meer duidelijkheid geven hoeveel patiënten met NAH achteruit gaan bij het ouder worden en waar dit vandaan komt. Ook vindt onderzoek plaats naar wat nodig is voor betere begeleiding van deze NAH patiënten.

2. Wat is het verwachte resultaat van het onderzoek?

Met dit project willen we meer kennis krijgen over de problemen die zich kunnen voordoen bij NAH-patiënten wanneer zij ouder worden. Ook hopen wij duidelijk in kaart te brengen welke zorg nodig is  binnen deze groep en hoe de zorg nog verder verbeterd kan worden. Om deze kennis uiteindelijk te verspreiden en te borgen, ontwikkelen we een aantal (eind)producten:

  • Een  informatiefolder met uitleg en verwijsmogelijkheden voor mensen met NAH via de patiëntenverenigingen en verwijzers.
  • Een signaleringslijst voor werkers in de zorg om klachten op te merken.
  • Een zorgwijzer voor huisartsen en bedrijfsartsen om problemen bij veroudering in de thuissituatie en op de werkvloer te herkennen.
  • Een Kennisbundel voor MBO/HBO-onderwijs voor (toekomstige) werkers in de zorg, met aandacht voor herkenning en begeleiding van oudere patiënten met NAH.
  • Artikelen in vakbladen en aandacht voor de resultaten van het onderzoek tijdens bijeenkomsten en symposia.

3. Wie zijn de onderzoekers

4. Wat hebben de begeleiders en andere medewerkers op de werkvloer aan dit onderzoek?

De resultaten van dit onderzoek vergroten de kennis over de gevolgen van het ouder worden bij patiënten met NAH. De signaleringslijst zorgwijzer die we in dit onderzoek ontwikkelen, zorgen dat problemen vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden. De kennisbundel zorgt voor nog betere herkenning en begeleiding van oudere patiënten met NAH.

5. Hoe kunnen begeleiders en andere medewerkers van zorginstellingen bijdragen aan het onderzoek?

Door zich te interesseren in de problematiek die zich kan voordoen bij NAH-patiënten wanneer zij ouder worden. Op deze manier kan tijdige signalering en behandeling plaatsvinden.