Naar hoofdinhoud Naar footer

Netwerk EMB en ICT - afgerond

Onderzoek EMB en ICT had als doel de wereld veilig, begrijpelijk en toegankelijk maken voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en hun netwerk. Het onderzoek‘EMB en ICT’ bouwde voort op het project 'Sociale Relaties en ICT’, van Bartiméus en het BSC.

De onderzoekers hielden zich bezig met de vraag hoe we aan ouders en andere verwanten ICT kunnen aanbieden die hen helpen een betere interactie met het kind te krijgen en het kind te activeren.

Wat onderzocht het netwerk en waarom?

  1. Ouders en familieleden met behulp van de ‘EMB Pijn App’ met de ‘slimme sok’ gereed maken om signalen van pijn beter te herkennen. Hierdoor weten ouders straks beter hoe ze hun kind met EMB kunnen begrijpen. Lees meer op de website embenict.nl.
  2. Ouders helpen in het contact maken met hun kind met behulp van de checklist ‘Aansluiten en Stimuleren’ (A&S). Lees hierover meer op de website embenict.nl.
  3. Ouders en familieleden ondersteunen om de wereld toegankelijk te maken met behulp van ICT. Daarvoor wordt een digitale toolkit ontwikkeld. Lees hierover ook meer op de website embenict.nl.

Tip: bekijk de presentatie van het onderzoeksproject EMB en ICT, download de poster onderaan de pagina en bekijk deze video over pijnherkenning bij zeldzaam genetische aandoeningen:

YouTube video thumbnail

Checklist Aansluiten & stimuleren  werkt positief in de praktijk

In het onderzoek naar de Aansluiten & Stimuleren-checklist (A&S-checklist) hebben we hele mooie resultaten gevonden. De tool blijkt een direct effect te hebben op het gedrag van zowel begeleiders als personen met een ernstige verstandelijke beperking, die met elkaar in interactie waren. 

We zagen in het onderzoek dat begeleiders die de checklist gebruikten, gevoeliger waren voor de signalen van de cliënt, hier adequater op reageerden en dat zij meer affectie toonden in de interactie, ten opzichte van begeleiders die de tool niet gebruikten. De effecten op de personen met een verstandelijke beperking waren dat zij positiever gestemd waren tijdens én na de interactie, en dat zij meer betrokken waren bij de interactie. Zij hadden bijvoorbeeld meer aandacht voor de interactie. 

Deze mooie resultaten zijn nu gepubliceerd in het Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. Lees hier het artikel. 

Wie waren de onderzoekers?

Projectleider

  • Dr. Paula Sterkenburg (PhD, Vrije Universiteit Amsterdam)

Onderzoek

  • Helen Korving (Project EMB pijn app)
  • Tanja Doodeman (Project Aansluiten & Stimuleren)
  • Evelien van Wingerden (Project DigitaleToolkit EMB)

Contact opnemen

Wil je meer informatie over dit afgeronde onderzoek? Neem dan contact op via embenict.fgb@vu.nl.

Meer informatie

Downloads