Naar hoofdinhoud

Netwerk EMB en ICT - afgerond

Onderzoek EMB en ICT had als doel de wereld veilig, begrijpelijk en toegankelijk maken voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en hun netwerk. Het onderzoek ‘EMB en ICT’ bouwde voort op het project 'Sociale Relaties en ICT’, van Bartiméus en het BSC. 

De onderzoekers hielden zich bezig met de vraag hoe we aan ouders en andere verwanten ICT kunnen aanbieden die hen helpen een betere interactie met het kind te krijgen en het kind te activeren.

Wat onderzocht het netwerk en waarom?

  1. Ouders en familieleden met behulp van de ‘EMB Pijn App’ met de ‘slimme sok’ gereed maken om signalen van pijn beter te herkennen. Hierdoor weten ouders straks beter hoe ze hun kind met EMB kunnen begrijpen. Lees meer op de website embenict.nl.
  2. Ouders helpen in het contact maken met hun kind met behulp van de checklist ‘Aansluiten en Stimuleren’ (A&S). Lees hierover meer op de website embenict.nl.
  3. Ouders en familieleden ondersteunen om de wereld toegankelijk te maken met behulp van ICT. Daarvoor wordt een digitale toolkit ontwikkeld. Lees hierover ook meer op de website embenict.nl.

Tip: bekijk de presentatie van het onderzoeksproject EMB en ICT, download de poster onderaan de pagina en bekijk deze video over pijnherkenning bij zeldzaam genetische aandoeningen:

Wie waren de onderzoekers?

Projectleider

  • Dr. Paula Sterkenburg (PhD, Vrije Universiteit Amsterdam)

Onderzoek

  • Helen Korving (Project EMB pijn app)
  • Tanja Doodeman (Project Aansluiten & Stimuleren)
  • Evelien van Wingerden (Project DigitaleToolkit EMB)

Contact opnemen

Wil je meer informatie over dit afgeronde onderzoek? Neem dan contact op via embenict.fgb@vu.nl.

Meer informatie

Downloads