Naar hoofdinhoud Naar footer

Meer op eigen benen met LVB

Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) willen gewoon meedoen in onze samenleving en een normaal leven leiden. Dat wordt hen vaak behoorlijk lastig gemaakt. Om je als begeleider meer bewust te maken waartegen jongeren met een lvb aanlopen en waarom, is onderzoek gedaan. Gekeken werd naar participatiekansen en deelnamekansen van jonge mensen met een lvb+ in de grote stad én naar de sociale kant van geld. Want waarom is geld voor jonge mensen met een lvb belangrijk? Een uitleg en praktische tips om het gesprek aan te gaan vind je in de handreiking ‘Heb het eens over geld’.

Wat onderzocht het onderzoeksteam en waarom?

In de grote stad hebben jongvolwassenen met LVB in een belangrijke periode van hun leven, steeds vaker moeite om deel te nemen aan de samenleving. Wonen, werken en sociale relaties hebben en houden, gaan erg moeizaam. Door de toenemende ingewikkeldheid van het leven in de grote stad is deze groep erg kwetsbaar. Er ontstaan vaak ernstige problemen zoals schulden, dakloos zijn, betrokkenheid bij misdaad, verslaving, en psychische problemen. Daarom wordt deze groep in vaktaal LVB+ genoemd. 

Er was nog onvoldoende kennis over deze situaties van jongvolwassenen met LVB+. Daarom werd in Amsterdam en Den Haag onderzoek gedaan naar de ervaringen van jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar. In Amsterdam werd onderzocht welke rol geld speelt in het dagelijks leven. In Den Haag werd onderzocht hoe deze groep hulp krijgt bij het vinden van werk en dagbesteding/ 

Ervaringverhaal van Abdullahi 

Hij vertelt hoe hij vroeger een dure Jaguar kocht. Hoe dit hem een goed gevoel gaf. Maar ook dat deze dure uitgave hem in financiële problemen bracht en hoe het voor hem was om hier hulp voor te zoeken. 

YouTube video thumbnail

De rol van geld in het dagelijks leven van jongvolwassenen met LVB+

Geld speelt voor iedereen een rol in het dagelijks leven, maar voor jongvolwassenen met een LVB is dat helaas niet altijd een positieve rol. Zij hebben moeite om rond te komen, geven erg veel geld uit aan verslavingen, hebben te maken met schulden of zijn gevoelig voor ‘snel geld’ vanuit de criminele wereld of via sekswerk. Geld is vaak een bron van frustratie en strijd, waardoor ernstige problemen kunnen ontstaan.

LVB+ wordt niet altijd (h)erkend

Financiële hulpverlening zoals bewind voering lijkt niet altijd goed aan te sluiten. LVB+ wordt niet altijd (h)erkend. Jongvolwassen met LVB+ krijgen hierdoor te weinig of verkeerde zorg en ondersteuning, of ze stoppen met de ondersteuning die zij krijgen omdat ze ‘het zelf wel kunnen’. Dit kan tot ernstige gevolgen leiden en vaak wordt hun levenspad daardoor onvoorspelbaar. Omdat het belangrijk is om te begrijpen hoe geld een rol speelt in meer levensgebieden dan alleen het huishoudboekje, richtte het onderzoek zich op de andere betekenis van geld; de sociale en symbolische betekenis. Welke kansen en hindernissen levert de rol van geld op en welke invloed heeft dat voor jongvolwassenen met een LVB+ om mee te doen aan de samenleving? 

Handreiking voor begeleiders ‘Heb het eens over geld, maar dan anders’

Het onderzoek leverde de handreiking ‘Heb het eens over geld, maar dan anders’ op. Deze geeft je als begeleider meer informatie over de sociale en symbolische betekenissen van geld en helpt met uitleg en praktische tips om het gesprek over geld met cliënten (lvb) aan te gaan.

Download onderaan de pagina de kennisproducten uit het onderzoek

  • Handreiking: heb het eens over geld 
  • Samenvatting: de eigenwaarde van geld 
  • Samenvatting: Ik wil ook gewoon en normaal leven (Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking in de superdiverse stad, uitdagingen voor de hulpverlening). 
  • Samenvatting: Tussen drie muren (Een onderzoek naar de belemmeringen en mogelijkheden voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking om werk te vinden).

Wie zijn de onderzoekers?

Kwartiermaker Onderzoek VGZ/GGZ
Annelies Christiani: mail | telefoonnummer

Meer informatie:

Lees ook

Downloads