Naar hoofdinhoud Naar footer

Netwerk Vrijheid en veiligheid

In dit project stond het invoeren van drie nieuwe methoden centraal om de praktijk rondom onvrijwillige zorg te verbeteren.

Wat onderzocht het netwerk en waarom?

Mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag krijgen regelmatig te maken met onvrijwillige zorg. Zorg waar zij niet voor kiezen.  In dit netwerk onderzochten we hoe je onvrijwillige zorg kunt verminderen, zodat mensen met een verstandelijke beperking meer vrijheid krijgen. Daarbij is het belangrijk dat de veiligheid van alle betrokkenen gegarandeerd blijft. 

In het netwerk bekeken onderzoekers: 

 • Hoe je door multidisciplinaire samenwerking in een zorgorganisatie onvrijwillige zorg stap voor stap kunt afbouwen. 
 • ​Hoe begeleiders van elkaar kunnen leren over onvrijwillige zorg en het afbouwen daarvan.   
 • Hoe jezelf verplaatsen in het denken en voelen van een persoon met een verstandelijke beperking kan bijdragen aan het verminderen van onvrijwillige zorg.  
 • Hoe je nieuwe methoden over het afbouwen van onvrijwillige zorg kunt delen met andere zorgorganisaties. 

Hoe verliep het onderzoek?

Het Netwerk Vrijheid en Veiligheid bestond uit vier deelprojecten die zich richtten op het verminderen van onvrijwillige zorg: 

 • Het wegingskader: een online tool die je als zorgprofessional helpt om je beter te verplaatsen in een persoon met een verstandelijke beperking. Je kunt jouw uitkomsten meenemen in de besluiten die je neemt over (onvrijwillige) zorg.   
 • ​Met Andere Ogen-methode (MAO): een methode waarmee zorgprofessionals ontdekken hoe zij onvrijwillige zorg in de praktijk kunnen verbeteren door te kijken bij andere zorgwoningen.  
 • Multi-Disciplinair Expertise Team (MDET): methode waarbij een Multidisciplinair Expertise Team van de eigen organisatie samenwerkt met zorgteams aan het verminderen van onvrijwillige zorg in zorgwoningen. Als team kun je met deze methode contact opnemen met het expertiseteam bij vragen over het gebruik en het verminderen van onvrijwillige zorg. Het expertiseteam bekijkt dan welke kennis nodig is en je team doorloopt daarna samen met de juiste experts een adviestraject. Doel is het gebruik van onvrijwillige zorg op een veilige en duurzame manier te verminderen.  
 • Het vierde deelprojectrichttezich op het invoeren van de drie bovengenoemde methoden.  

Professionals, ervaringsdeskundigen en onderzoekers  gingen aan de slag met deze deelprojecten. Ze bespraken onder andere hoe je de resultaten in de praktijk kunt gebruiken. En hoe je de methoden het beste kunt invoeren.  

Wie waren/zijn de onderzoekers?

Projectleiders 

 • Prof. dr. C. Schuengel
 • Prof. dr. P. Embregts 

Onderzoekers

 • Drs. Esther Bisschops
 • Dr. Simone van der Plas
 • Dr. Noud Frielink 

Lees meer

Multidisciplinair Expertise Team helpt zorgteams bij afbouwen onvrijwillige zorg