Naar hoofdinhoud Naar footer

Netwerk Samen Kunnen Kiezen

Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen richt zich op de ontwikkeling en toepassing van kennis over de ondersteuning van zelfbepaling voor mensen met EMB.

Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen wil de ondersteuning van zelfbepaling verbeteren. Zelf bepalen hoe je wilt leven. Hoe vanzelfsprekend dat ook klinkt, voor veel mensen met ernstige meervoudige beperkingen is zelfbepaling nog een moeilijk te bereiken ideaal. Het Netwerk is een initiatief van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (met prof. dr. Petri Embregts) en de Academische Werkplaats  's Heeren Loo-VU (met prof. dr. Carlo Schuengel), samen met cliëntenorganisaties BOSK, LFB en Per Saldo, de Rijksuniversiteit Groningen en RINO Zuid. 

Het netwerk richt zich op de ontwikkeling en toepassing van kennis over de ondersteuning van zelfbepaling. Zorg-, cliëntenorganisaties en onderwijsinstellingen nemen actief deel aan dit open netwerk. Resultaten van de deelprojecten worden zo direct toepasbaar gemaakt voor begeleiders, mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en (kennis)managers in de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.

Wat levert het onderzoek op?

  • Een resultatenpeiling onder personen en gezinnen over zelfbepaling, waarbij gevraagd wordt naar hun behoeften. 
  • Een Instrument voor zelfbepaling bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). 
  • Een domein specifieke minimale dataset voor zelfbepaling. 
  • Een transitiematrix voor mensen met EMB. 
  • Een handleiding voor experience-based co-design voor praktijkverbetering. 
  • Consultatie aan partijen binnen en buiten het netwerk. 
  • (Bijdragen aan) lesmethoden en methodieken. 
  • Nieuwsbrieven. 
  • Wetenschappelijke publicaties.

Jacqueline van Tuyll van Serooskerken richt zich op de mensen met ernstig meervoudige beperkingen en hun ouders. Het project wordt gefinancierd door ZonMw. Netwerk Samen Kunnen Kiezen is een project binnen onderzoeksprogramma.

Jacqueline van Tuyll van Serooskerken is geen onderzoeker die haar werk doet vanuit een ivoren toren. Ze kwam onder andere bij Eline en haar ouders op bezoek en haalt veel informatie op over wat ze wel en niet zelf kunnen bepalen.

Thema's

  • Zelfbepaling

Onderbouwing bruikbaarheid tool 

Research based. De inhoud van het kennisnetwerk is ontwikkeld op basis van onderzoek. 

Beoordeling

Het netwerk zoekt verbinding tussen onderzoek, cliëntenorganisaties, zorgorganisaties en onderwijs. Samen ontwikkelen deze partners kennis over de drie basisbehoeften die ten grondslag liggen aan zelfbepaling. Het gaat dan over autonomie, verbondenheid en competentie. Bron: ZonMw.