Toon zoekbalkToon menu

Etappe 1: Aan de slag met je eerste idee

Je weet dat cliënten een probleem ervaren en je hebt een idee over een mogelijke oplossing. Tijdens deze etappe ga je dit idee toetsen en wat uitgebreider in kaart brengen. Dit door samen met een paar cliënten en collega’s kort op te schrijven wat je wilt bereiken, met wie en waarom. 


Waarom is deze eerste etappe belangrijk?

In deze etappe breng je het probleem goed onder woorden en schets je een eerste indruk van je aanpak. Je kunt dit vervolgens toetsen bij andere mensen binnen jouw organisatie. Denk aan zorgverleners, cliënten, naasten, ICT-mensen, communicatie en management. Omdat iedereen vanuit een ander perspectief kijkt, kom je zo tot een vollediger beeld. 

Zo pak je het aan

In onderstaande omschrijving lees je hoe je etappe 1 uitvoert.
1. Verken kort de fases en de etappes van de Innovatie-Route

Bij voorkeur met een collega van ICT en een zorgprofessional. Zo krijg je een goed beeld van wat nodig is om van je eerste idee naar succesvolle toepassing met de cliënten in jouw organisatie te komen. Daarnaast heb je zo al twee mensen uit jouw organisatie betrokken.


2. Maak met elkaar de eerste versie van het ‘projectplan-op-een-pagina’

Belangrijk daarin is dat je met elkaar een goede eerste omschrijving maakt van het zorginhoudelijke vraagstuk. Ook geef je daarmee alvast een inkijkje in wat je wilt bereiken, wie je moet betrekken en welke middelen nodig zijn.


3. Krijg met de Persona Puzzel zicht op je projectteam

Voer gesprekken over je idee en je projectplan met de belangrijkste betrokkenen die uit je verkenning van de Persona Puzzel naar voren zijn gekomen. Dit heb je nodig om meerdere perspectieven mee te kunnen nemen in je aanpak. Ook creëer je zo draagvlak. Pas je plan weer aan op basis van wat je hebt gehoord.


4. Ga op zoek naar een interne opdrachtgever

Je hebt het budget en de namen van de mensen in je projectteam opgenomen in je projectplan. Hierdoor is het ook bekend wie de rol van projectleider op zich neemt. Nu is het aan de interne opdrachtgever om je projectplan schriftelijk goed te keuren en jou tijd en budget te geven om de eerste fase uit te voeren. Zorg dus voor schriftelijke goedkeuring en tijd en budget voor de eerste fase.


Dit is wat je bereikt

Tijdens deze etappe krijg je zicht op de omvang en impact van je projectaanpak. Samen met anderen maak je een inschatting van wat het project betekent voor het leven van cliënten. Daarnaast geef je een idee van de gevraagde rol en bijdrage van verschillende betrokkenen binnen de organisatie. Concrete resultaten:

  • Je getoetste projectplan-op-een-pagina.
  • De interne opdrachtgever heeft je projectplan schriftelijk goedgekeurd. Je hebt tijd, menskracht en budget gekregen.

Factoren die je scherp houden

Lees verder

Ga naar de volgende etappe