Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Meer op eigen benen met LVB

Onderzoeksnetwerk 'Meer op eigen benen met LVB' zoekt uit hoe je de professionele zorg- en hulpverlening voor mensen met een LVB en zware problemen in Amsterdam en Den Haag kunt verbeteren. Het project zorgt dat je deze wetenschappelijke kennis bij jou in de praktijk kunt gebruiken. 

Wat onderzoekt het netwerk en waarom?

Als we beter begrijpen tegen welke problemen jongvolwassenen met een LVB aanlopen in Amsterdam en Den Haag, dan krijgen we meer inzicht en kunnen we meer voor hen betekenen. Het gaat om problemen op het gebied van werk, wonen en sociale relaties. We weten hier nu weinig over en er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor een eventuele aanpak. 

Doel is te onderzoeken waardoor de zorg aan deze doelgroep kan verbeteren en of de resultaten ook geschikt zijn voor andere gemeenten.

Waardoor kan de zorg voor deze doelgroep verbeteren? Zijn de resultaten ook geschikt voor andere gemeenten? Het netwerk gaat samen met jongeren met een LVB op zoek naar barrières en kansen om meer op eigen benen te kunnen staan. 

Hoe verloopt het onderzoek?

https://www.youtube.com/watch?v=G8jepZYGRGI

Het project startte op 1 januari 2016 en het duurt 4 jaar en bestaat uit drie deelprojecten:

  1. Kwalitatief en participatief onderzoek: gedurende 2,5 jaar worden 40 jongvolwassenen met een LVB, zware problemen, ethnische achtergrond in Amsterdam en Den Haag gevolgd. 
  2. Bundelen en verspreiden van kennis en onderzoek (lokaal, nationaal en internationaal niveau)
  3. Ontwikkeling van handreikingen voor de praktijk op basis van de gebundelde kennis

Impact onderzoek

Zodra de eindproducten worden opgeleverd kan worden gekeken of de resultaten ook toepasbaar zijn op andere gemeenten. Dankzij de medewerking van 40 jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking wordt een eerste stap gemaakt naar het bundelen van kennis over deze doelgroep. Via dit netwerk wordt er dan ook ervaringskennis en wetenschappelijke kennis met elkaar verbonden. Het onderzoek moet de volgende eindproducten opleveren:

  • Resultaten van twee promotie onderzoeken
  • Tussentijdse publicaties in vak- en publieke bladen
  • Tussentijdse publicaties in lokale kranten
  • Tussentijdse bijeenkomsten met alle betrokkenen in de academische leerplaats
  • Onderwijsmodule / E-learning

Vanuit het netwerk Meer op Eigen Benen in een etnisch diverse stad worden regelmatig werkplaatsen voor begeleiders, ervaringsdeskundigen en opleiders georganiseerd. Tijdens deze werkplaatsten worden bevindingen uit het onderzoek met elkaar gedeeld en proberen ze de informatie te duiden. Hiervoor maken ze gebruik van een aantal casussen uit de praktijk. Hierin proberen ze de belevingswereld van mensen met een LVB en bijkomende problemen beter te begrijpen.

Wie zijn de onderzoekers?

Projectleider
Yvonne Heijnen

Promovendi
Charlotte Albers 
Fatiha El-Hajjari

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]

Cookies op de website van Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer