Toon zoekbalkToon menu

Nieuws

Persoonsgerichte zorg: vernieuwing en inspiratie voor jouw werk

01/10/2021

Persoonsgerichte zorg: vernieuwing en inspiratie voor jouw werk

Oktober is de maand van persoonsgerichte zorg bij het Kennisplein Gehandicaptensector. Maar wat is dat precies? En wat kun jij er mee in je werk? Daarin nemen we je graag mee...

Digitale informatieborden: Zo sluit je goed aan op behoeftes

07/04/2021

Digitale informatieborden: Zo sluit je goed aan op behoeftes

Een informatiebord op zo’n manier inzetten zodat het aansluit bij de behoeftes van de bewoners. Waardoor zij minder afhankelijk zijn van begeleiders. Dat lukt Triade Vitree...

‘Wij hebben een wachtlijst voor begeleiders’

01/04/2021

‘Wij hebben een wachtlijst voor begeleiders’

De gewone wereld mogelijk maken voor jongeren met een verstandelijke beperking. Dat is de visie van Stichting BONT. Die visie wordt ook echt gevoeld door de medewerkers. Daarom...

Buurtcirkel vergroot zelfredzaamheid buurtbewoners

18/02/2021

Buurtcirkel vergroot zelfredzaamheid buurtbewoners

Een Buurtcirkel bestaat uit negen tot twaalf mensen die met elkaar in de wijk wonen en elkaar ondersteunen en inspireren. Het vergroot de zelfredzaamheid en is geschikt voor...

Online meekijken met Middin en project Ikkookkratje

22/12/2020

Online meekijken met Middin en project Ikkookkratje

Online meekijken met Middin en hun project Ikkookkratje. Dat kon op 8 oktober 2020. Projectleider Susanne Duijndam organiseerde op die dag een online werkbezoek, samen met haar...

Samen werken aan persoonsgerichte zorg van de toekomst

17/11/2020

Samen werken aan persoonsgerichte zorg van de toekomst

De vierde bijeenkomst op 5 oktober van de lerende netwerken van Begeleiding à la carte start met een plenair deel. Daarin praat presentator Rob Koops met Theo van Uum van VWS...

Coronatijd brengt nieuwe inzichten voor lerend netwerk

15/07/2020

Coronatijd brengt nieuwe inzichten voor lerend netwerk

Wat is de impact van corona op je dagelijks werk? Wat was lastig, wat ging goed? Hierover sprak het lerende netwerk Meedoen en activering op 15 juni in een online bijeenkomst...

Digitale dagbesteding bij Ophovenerhof

02/06/2020

Digitale dagbesteding bij Ophovenerhof

Vanwege de corona-uitbraak moest ook zorgboerderij Ophovenerhof maatregelen treffen rond de veiligheid en gezondheid van de deelnemers. Dat betekende dat deelnemers geen gebruik...

Gratis online aanbod dagbesteding in coronatijd

21/04/2020

Gratis online aanbod dagbesteding in coronatijd

De Academie voor Zelfstandigheid ontwikkelde een programma Ontwikkelingsgerichte Dagbesteding Online (ODO). Het programma is bedoeld voor mensen met een beperking. Eventueel...

Inzet beeldzorg Triade Vitree tijdens coronacrisis

14/04/2020

Inzet beeldzorg Triade Vitree tijdens coronacrisis

De jarenlange ervaring met beeldzorg bij Triade Vitree heeft laten zien dat veel cliënten rust en veiligheid ervaren door te weten dat zij elk moment gebruik kunnen maken van...

Koken uit een kratje

30/10/2019

Koken uit een kratje

Zelf kiezen wat je eet en drinkt, is voor mensen met een beperking vaak niet zo vanzelfsprekend. De cliënten van Middin wilden daarom meer inspraak en gaven via de cliëntenraad...

Eerste geleerde lessen

Eerste geleerde lessen

De twee lerende netwerken van Meedoen en activering kwam op 9 oktober voor het eerst samen. Lees meer over de geleerde lessen van de deelnemers.

Flyer Op Kamers

Flyer Op Kamers

ORO is op januari 2019 gestart met het project Op Kamers en heeft hiervoor een flyer ontwikkeld. Mochten andere organisaties met eenzelfde soort project willen starten, dan...

Inzichten tweede lerende netwerkbijeenkomst

Inzichten tweede lerende netwerkbijeenkomst

Op maandag 20 januari 2020 kwamen de netwerken van Meedoen en activering bij elkaar. De deelnemers blikten terug op het werkbezoek bij ORO, deelden mooie voorbeelden en gaven...

Meedoen en activering

Meedoen en activering

Met Tiny Houses inspelen op woonbehoeftes van jongeren

Met Tiny Houses inspelen op woonbehoeftes van jongeren

Zorgorganisatie Ophovenerhof wil met Tiny Houses inspelen op de behoefte van jonge cliënten om veilig het zelfstandig wonen uit te proberen. Bestuurder Bert Ramakers en...

Pameijer Buurtcirkel

Pameijer Buurtcirkel

Persoonsgerichte zorg: vernieuwing en inspiratie voor jouw werk

Persoonsgerichte zorg: vernieuwing en inspiratie voor jouw werk

Oktober is het de maand van persoonsgerichte zorg bij het Kennisplein Gehandicaptensector. Maar wat is dat precies? En wat kun jij er mee in je werk? Daarin nemen we je graag...