Naar hoofdinhoud Naar footer

Begeleiding à la carte 2

Gepubliceerd op: 31-05-2023

Samen de beweging van persoonsgerichte zorg verder brengen, zodat meer mensen met een beperking voordeel hebben van vernieuwende persoonsgerichte zorg. Dat is het doel van Begeleiding à la carte. Na het succesvol afronden van Begeleiding à la carte 1, is er nu een start gemaakt met Begeleiding à la carte 2.

Verschillende zorgorganisaties zijn binnen Begeleiding à la carte 2 bezig met een vernieuwende aanpak in de persoonsgerichte zorg. Met openheid, lef en creativiteit gaan zorgorganisaties aan de slag met een aanpak die aansluit bij de wensen en behoeften van mensen met een beperking en hun naasten.  

Binnen het programma Begeleiding à la carte zijn er twee trajecten, namelijk: Pas-toe trajecten en Pak-door trajecten.   

Pas-toe trajecten  

Aan de Pas-toe trajecten doen vier organisaties mee die binnen Begeleiding à la carte 1 een vernieuwende aanpak hebben ontwikkeld. Zij gaan hun aanpak nu delen met andere zorgorganisaties. Zorgaanbieders die geïnteresseerd waren konden zich aanmelden voor deze aanpak. In een lerend netwerk gaan zij met elkaar aan de slag. Het doel is verbreden en verdiepen: nieuwe deelnemers gaan de aanpak ook gebruiken en door met elkaar te leren wordt de aanpak nog meer toepasbaar gemaakt voor andere organisaties.   

De vier aanpakken en hun Pas-toe deelnemers zijn:  

De Houvast-aanpak: wonen met steun | Het Houvast

 • Amarant  
 • Linc naar zorg  
 • Middin  
 • Radar  

Een fysieke leefomgeving op maat | Ipse de Bruggen

 • ASVZ  
 • Cello
 • Middin  
 • Triade Vitree  

Flexwonen: rustig wennen aan een nieuwe omgeving | Prinsenstichting  

 • Esdégé-Reigersdaal  
 • Ipse de Bruggen  
 • Raphaëlstichting  
 • Zozijn  

Ervaringsleren: leren en ervaren door je te verplaatsen in een ander | Vilans  

 • Estinea  
 • Kempenhaege  
 • SGL  
 • Visio  

Pak-door trajecten  

Een aantal organisaties gaan hun eigen vernieuwende aanpak uit Begeleiding à la carte 1 verder ontwikkelen in Pak-door trajecten. Ook hebben een aantal nieuwe zorgorganisaties zich aangesloten bij Begeleiding à la carte 2. Zij gaan ook aan de slag met hun eigen aanpak. Het doel is vooral verdiepen: doorontwikkelen, opschalen, overdraagbaar maken en/of versterken van bewijskracht. Ze werken ook aan verbreden van de aanpak binnen de eigen organisatie.  

De Pak-door-deelnemers zijn:  

Over begeleiding à la carte   

Begeleiding à la carte 2 wordt uitgevoerd door kennisorganisatie Vilans en is onderdeel van de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking van het ministerie van VWS. Lees hier de rapportage van het jaar 2023.