Naar hoofdinhoud

Netwerk Samen denken Samen doen

Onderzoeksnetwerk 'De Samen denken Samen doen' zoekt uit wat de oorzaken zijn van psychische en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Om te achterhalen hoe je een goede behandeling kunt geven en onnodig psychofarmacagebruik bij moeilijk verstaanbaar gedrag kunt terugdringen, is er kennis en samenwerking nodig van GGZ, verstandelijk gehandicaptenzorg en naaste betrokkenen. In dit project wordt deze kennis samengebracht.

Wat onderzoekt het netwerk en waarom?

Dit onderzoeksproject gaat over verantwoord medicatie gebruik bij mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Zij gebruiken vaak langdurig psychofarmaca (medicatie voor psychiatrische ziekten) om onbegrepen psychische of gedragsproblemen te bestrijden. Het gunstige effect van de medicijnen is niet bewezen, terwijl er wel schadelijke bijwerkingen zijn. Het afbouwen van de medicatie lukt vaak niet door ontwenningsverschijnselen. De remmende werking van de medicatie verdwijnt, waardoor het gedrag moeilijk te hanteren kan zijn. Mogelijkheden voor alternatieve behandelingen ontbreken vaak.

Hoe verloopt het onderzoek 

Onderzocht wordt of het afbouwen van psychofarmaca mogelijk is, welke andere behandelingen nodig zijn en wat cliënten en naaste betrokkenen daarbij belangrijk vinden. In het onderzoek besteden we ook aandacht aan de invloed en mening van ouders/verwanten.

Wie zijn de onderzoekers?

Projectleider

Dr. G.M. de Kuijper Arts (GGZ Drenthe)

Downloads