Toon zoekbalkToon menu

Ouders die elkaar steunen: belangrijker dan ooit

Ouders van kinderen met een beperking hebben vaak te maken met het nemen van moeilijke beslissingen. In deze periode misschien nog wel meer dan anders. Daarom is een project als Ouders voor Ouders nu extra belangrijk. Initiatiefneemster en ouder Marty Wachtberger: ‘Ouders onderling hebben aan een paar woorden genoeg om te begrijpen hoe het voelt.’ 
In alle instellingen voor de gehandicaptenzorg is de bezoekersregeling aangescherpt wegens corona. Naasten moeten of hun kind in huis nemen, of voorlopig niet op bezoek. Juist in deze tijd kan Ouders voor Ouders dan ook van extra waarde zijn. Het initiatief is gestart door ouder Marthy Wachtberger en is ontstaan uit haar eigen behoefte. Zij miste de steun van iemand die hetzelfde ervaarde. 

Ouders worden gematcht

Ouders voor Ouders is een project voor ouders, broers, zussen of andere familieleden van kinderen die bij de ASVZ wonen. ASVZ ondersteunt dit initiatief en zorgt ervoor dat naasten weten dat ze bij dit orgaan terecht kunnen voor een luisterend oor. Een ouder van een kind met een ernstig verstandelijke beperking wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan een andere ouder die deelneemt aan de ondersteuningspool. Dit is dan een ouder van een kind met eenzelfde beperking. Vervolgens kunnen zij contact met elkaar houden op een manier die zij graag willen. Via de telefoon, app, face-to-face of per mail. Naast ouders, nemen ook broers, zussen en andere familieleden deel aan de pool. 

Zorgen over welzijn

Op dit moment leven er veel vragen over de situatie die door corona is ontstaan. Marthy: ‘We merken dat ouders zich momenteel veel zorgen maken over het geestelijk  en lichamelijk welzijn van hun kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ouders van een kind met een licht verstandelijke beperking. Zo’n kind kan woedeaanvallen hebben, omdat hij/zij zijn energie niet goed kwijt kan en overdag onvoldoende wordt uitgedaagd. Als andere ouder bied je dan vooral een luisterend  oor. 
Het is fijn, dat ervaringen uitgewisseld kunnen worden en, zo nodig, advies kan worden gegeven.’ 

Tips voor het opzetten van ouderondersteuning in uw organisatie

  • Faciliteer vooral en neem niet over.
  • Zorg voor goede matches.
  • Rolverduidelijking is belangrijk. 
  • Borg anonimiteit en geheimhoudingsplicht.
  • Faciliteer interne en externe communicatie over het initiatief.
  • Zorg voor een regelmatige anonieme terugkoppeling, zodat je weet wat er bij ouders leeft.
  • Bied doorverwijsmogelijkheden bij complexe problematiek. 

Faciliteren 

Marthy: ‘Wat fijn is dat ASVZ ons faciliteert. Als we een bijeenkomst willen, regelt ASVZ bijvoorbeeld de vergaderruimte. Ook krijgen we ondersteuning in pr. Zo kunnen we een artikel plaatsen over Ouders voor Ouders in het ASVZ-magazine dat een keer per kwartaal verschijnt. Ook heeft ASVZ een liveblog over corona. Daarin wordt herhaaldelijk een bericht van Ouders voor Ouders gedeeld. Voor het verwijzen vanuit ASVZ is het wel essentieel dat bijvoorbeeld teamleiders en pedagogen weten dat het bestaat. Om hen te bereiken, sluit ik af en toe aan bij overleggen’

Voor de hele organisatie

Bestuurder Hanneke Kooiman van ASVZ: ‘Voor ouders is het heel belangrijk dat zij ook steun kunnen zoeken bij elkaar. Je zorgen en je angsten delen, dat doe je nou eenmaal makkelijker met mensen die hetzelfde ervaren. Vanuit ASVZ faciliteren we dit dan ook graag. We vinden dit initiatief zo belangrijk dat we het nu voor de hele organisatie beschikbaar stellen, dus ook voor andere regio’s.

Terugkoppeling 

Daarnaast vindt er regelmatig een terugkoppeling plaats. Marthy: ‘ASVZ geeft ons de ruimte om invulling te geven aan Ouders aan Ouders zoals wij dat willen. Toch willen ze wel graag weten wat er bij ouders leeft.  Daarom geef ik een keer per drie maanden een terugkoppeling aan de raad van bestuur. Daarbij blijven de betreffende ouders wel anoniem. Het is belangrijk dat zij veilig hun verhaal kunnen doen en Ouders voor Ouders als onafhankelijk ervaren.’

Vrij simpel te regelen 

‘We vinden het belangrijk om te weten waar ouders mee zitten,’ vertelt projectleider Bertina Spelt. ‘Dan kunnen we dat weer meenemen in de zorg en ondersteuning die we bieden.’ Spelt is vanuit ASVZ betrokken bij het faciliteren van Ouders voor Ouders.  ‘Voor organisaties die dit ook willen is het faciliteren vrij simpel te regelen. Zo neemt de secretaresse van de Oudervereniging de telefoontjes van geïnteresseerde ouders aan en maakt zij vervolgens de match. Wanneer ouders (of andere familieleden) gaan deelnemen aan de pool vullen ze een geheimhoudingsverklaring in. De garantie dat anderen hier niet over worden ingelicht, maakt het voor ouders laagdrempelig om contact op te nemen.’ 

Rolverheldering belangrijk

‘Daarnaast bieden we een basistraining aan voor mensen die in de ouderpool zitten. Het gaat hierbij om een avond van zo’n 2,5 uur. Ouders kunnen dan met elkaar kennismaken. We geven ook toelichting wat er van ouders wordt verwacht. Dit is echt een stukje rolverheldering. Het gaat er vooral om dat ouders naar elkaar luisteren en eventueel nog wat tips en adviezen geven. Maar het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat zij de rol van klachtenfunctionaris  of cliëntvertrouwenspersoon gaan vervullen. Daarnaast is het belangrijk dat ouders weten naar wie zij kunnen doorverwijzen wanneer er sprake is van ernstigere problematiek bij ouders. We hebben ook een stukje nazorg geregeld. Bijvoorbeeld als een ouder toch nog wil napraten over een moeilijk gesprek dat hij met een andere ouder heeft gehad.’

Over ASVZ

ASVZ  is een van de deelnemers aan het tweejarige traject ‘Begeleiding à la carte’  waarin aanbieders van gehandicaptenzorg binnen lerende netwerken hun praktijkervaringen delen in persoonsgerichte zorg. Daarnaast stellen zij praktische kennis beschikbaar voor de hele sector. In een coachingstraject op maat onderzoekt ASVZ onder andere hoe zij de implementatie kunnen opschalen. 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.