Toon zoekbalkToon menu

Eerste geleerde lessen

Het lerende netwerk 'Familiebetrokkenheid en ontzorgen' ging op 7 oktober van start. Op deze eerste bijeenkomst maakten ze kennis met elkaar en wisselden hun plannen en wensen uit. 

Ouders voor ouders 

Op de bijeenkomst kwamen ook ouders zelf aan het woord. Zo vertelde moeder Marthy over haar zoon: ‘Ik vond het heel moeilijk om Caspar los te laten toen hij bij ASVZ ging wonen. Ik had zelfs een schriftje gemaakt waar ik precies in had beschreven hoe ze met hem om moesten gaan.’ Marthy ging bij de oudervereniging en richtte een contactgroep voor ouders op. Zo ontstond Ouders voor ouders waarin twaalf verwanten dagelijks klaar zitten om anderen een luisterend oor te bieden. ASVZ wil deze poule uitbreiden en beter ondersteunen.

Ondersteuning aan ouderinitiatieven

‘Woondroomzorg is ook ontstaan uit een ouderinitiatief,’ vertellen André Rhebergen en Elsemarie Westerveen. Het oudereninitiatief ondersteunt nu zelf andere initiatieven die vinden dat de reguliere zorg onvoldoende aansluit bij de behoeften van hun kind. Woondroomzorg ondersteunt bijvoorbeeld met een klachtenreglement, een kwaliteitshandreiking en moreel beraad. 

Lerende netwerk Familiebetrokkenheid

Handboek voor geschikte woonplekken

Er zijn ook projecten die vooral als doel hebben om ondersteuning te bieden die naasten ontlast, waardoor zij de mantelzorg beter vol kunnen houden. Zo kon WoonPlus geen geschikte woonplekken vinden voor mensen met een verstandelijke beperking en verslavingsproblemen. Samen met Moveoo, een organisatie voor maatschappelijke opvang, hebben ze 22 zorgappartementen gerealiseerd in een schoolgebouw waar mensen hun hele leven kunnen blijven. WonenPlus hoopt dat er meer van dit soort plekken komen en wil daarvoor een handboek maken.

Familie belangrijk in cultuursensitief werken 

Bij Cordaan heeft zeker 80procent van de mensen met ernstige problemen een migratieachtergrond. Deze mensen wonen thuis omdat het in veel culturen belangrijk is dat familieleden tot het einde voor elkaar zorgen. Cordaan wil meer aandacht voor werken met mensen met een migratieachtergrond en hen meer betrekken als ervaringsdeskundigen. Daarbij is extra aandacht voor de andere rol van familieleden van belang.  

Ervaringsdeskundigen 

Op de bijeenkomst was tenslotte ook aandacht voor het samenwerken met ervaringsdeskundigen. Meer weten? Lees dan het artikel Samenwerken met ervaringsdeskundigen met tips en aandachtspunten.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.