Toon zoekbalkToon menu

Coronatijd brengt nieuwe inzichten voor lerend netwerk

Wat is de impact van corona op je dagelijks werk? Wat was lastig, wat ging goed? Hierover sprak het lerende netwerk Meedoen en activering op 15 juni in een online bijeenkomst. En natuurlijk ging het ook over de vraag hoe het project ervoor staat. Hoe gaat het verder na corona? Mooi om te zien was dat de aanwezigen onderling afspraken maakten om samen te werken op gemeenschappelijke onderwerpen.De deelnemers van het lerende netwerk Meedoen en activering deelden in twee online bijeenkomsten hun ervaringen van de afgelopen maanden.

Uitdagingen door corona

Belangrijk is om je collega’s erbij te blijven betrekken.

Een deelnemer van Parabool vertelde: ‘Onze locatie was helemaal gesloten. Ons project is bovendien gericht op oudere bewoners die niet meer naar de dagbesteding gaan; hoe kunnen we hen een fijne dag bezorgen? Door corona vielen zij buiten de boot.’ Een collega vulde aan: ‘Ook nu de richtlijnen versoepeld worden hebben we flinke uitdagingen. Sommige bewoners verwachten dat bezoek van familie gelijk weer kan als vanouds.’

Dat de behoeften van cliënten erg uiteen liggen herkende een deelnemer van ’s Heeren Loo: ‘De dagbesteding ging volledig dicht. Wel boden we studenten van de Academie voor Zelfstandigheid online hulp aan. Voor sommigen werkte dat erg goed, maar onder de studenten zijn ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die de Nederlandse taal niet goed spreken. Hoe leg je dan de situatie uit?’

Positief

Strijdvaardig

Een deelnemer was blij met de geweldige samenwerking tussen verschillende organisatieonderdelen. ‘We hadden veel zieke medewerkers. Omdat medewerkers van de ambulante zorg en dagbesteding minder uren draaiden, konden we hen inzetten. De strijdvaardigheid van de medewerkers was mooi om te zien.’

Nog iets dat de deelnemers graag wilden behouden: de lagere administratieve lasten. ‘Door corona hadden we een hele duidelijke focus en werd al het andere minder belangrijk. Zoals het vullen van allerlei systemen.’
Voor cliënten van de zorginstellingen bracht de coronatijd ook lichtpuntjes. Zo hebben studenten van de Academie voor Zelfstandigheid geleerd te beeldbellen. ‘Sommigen waren aanvankelijk wat schuw, maar iedereen is het gelukt.’

‘Enkele bewoners van onze locatie vonden het ook fijn dat ze voor de dagbesteding nu niet op pad hoefden met de taxi en dat alles plaatsvond in kleinere groepen. Dat is een mooi inzicht voor ons project: hiermee wilden we juist experimenteren.’

Saamhorigheid en energie

Ophovenerhof vond het hartverwarmend dat er vooral in het begin veel saamhorigheid en energie was om de coronatijd door te komen. Hun tiny houses komen in de anderhalvemetersamenleving goed van pas. Dat biedt kansen voor de nabije toekomst. Middin zag naast saamhorigheid ook veel pieken en dalen in emoties. Ze moesten veel regelen met ouders en kinderen waardoor het ook een drukke periode was. Middin denkt nu na hoe je minder afhankelijk wordt van factoren waar je weinig grip op hebt.

Digitaal werken

Voor Triade-Vitree was deze periode een kans in de ontwikkeling van het project beeldzorg. Ineens ging iedereen digitaal werken en daardoor maakte het beeldbellen intern een vliegende start. Ook Esdége Reigersdaal was positief over digitaal werken: het biedt nieuwe kansen in het werk. ‘Je bereikt sommige collega’s zelfs makkelijker dan wanneer je met elkaar in een kantoorpand werkt.’ Triade-Vitree zoekt naar de balans van digitale middelen inzetten tegenover elkaar fysiek bezoeken. De twee organisaties zien hier een mooie gelegenheid om met elkaar innovatieve oplossingen te bedenken voor complexe problemen.
 
Voor ORO was het spannend wat de jongeren vinden van de vrijheidsbeperkingen die ineens werden opgelegd. Jongeren begrijpen het niet altijd en het vraagt veel van de maatjes om dit rustig en goed uit te leggen.

Verbinden met een andere organisatie

Nu de ergste crisis voorbij is, kunnen de deelnemers zich weer meer gaan richten op de ‘Begeleiding à la carte’-projecten. Een greep uit de plannen:

 • De Parabool wil de experimenten met dagbesteding op de woonlocatie verder vormgeven. ‘Er zijn nog veel individuele wensen die we nader willen verkennen.’

 • Bij Middin is de focus nu op het verspreiden van kennis over het ‘kookkratje’-project op andere locaties. Dit is een project voor cliënten die zelfstandig willen (leren) koken. Het helpt als er een ambassadeur is per locatie die er een impuls aan kan geven. Middin en Esdége Reigersdaal zien hierin een gemeenschappelijk doel en willen graag samen kijken waar ze elkaar kunnen helpen bij het zoeken van ambassadeurs. 

 • ORO gaat zich richten op het op papier zetten van hun concept Op Kamers voor een veilige leefomgeving voor jongeren. Ook bij ORO is ambassadeurschap belangrijk zodat het project niet stil komt te staan als de projectleider afwezig is. Middin en ORO zien een kans om met elkaar te bespreken hoe je meer mensen actief betrekt. 

 • Esdége Reigersdaal heeft weer zin om ideeën uit te wisselen met de groepsleiders. Dan komen zeker vragen aan de orde als: waar lopen we tegenaan in het werken met kinderen? Hoe kunnen kinderen meedoen en het beste uit zichzelf halen? ‘Wat heel leuk is om te zien is dat collega’s steeds enthousiaster worden. Belangrijk is om je collega’s erbij te blijven betrekken.’ 

 • Bij de Academie voor Zelfstandigheid loopt een pilot voor een beroepsopleiding. Daar willen ze mee de boer op. ‘Zo maken we de academie zichtbaarder bij gemeenten en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. De eerste uitdaging is nu om die tour verder op poten te zetten.’

Nu verder: live of online?

Digitaal bij elkaar komen scheelt veel reistijd, dus dat is fijn. En wensen voor het vervolg van het lerend netwerk? De deelnemers zien graag meer inbreng van ervaringsdeskundigen. Daarnaast willen ze ook inspiratie opdoen van andere lerende netwerken.

Welke positieve effecten van de coronatijd zagen de deelnemers van Meedoen en activering?

 • Impuls voor beeldzorg. Beeldbellen is veel gewoner geworden.
 • Digitaal werken biedt nieuwe kansen.
 • Dagbesteding vindt plaats in kleine groepen in de organisatie, cliënten hoeven er niet voor op pad.
 • Collega’s van andere afdelingen inzetten werd makkelijker.
 • Lagere administratieve lasten door verschuiven van prioriteiten.
 • Ervaren van saamhorigheid en energie.
 • Plannen maken over minder afhankelijkheid van factoren waar je weinig grip op hebt.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.