Toon zoekbalkToon menu

Online bijeenkomen en inzichten uit coronatijd

Op 15 juni vond de derde bijeenkomst plaats voor de lerende netwerken van ‘Begeleiding à la carte’. Vanwege de coronacrisis deelden zij hun ervaringen, inzichten, vragen en wensen online. De coronacrisis heeft een behoorlijke invloed gehad op het verloop van de projecten in de lerende netwerken. Toch zijn er flinke stappen gezet. Mooi om te zien is dat de periode tot waardevolle inzichten heeft geleid.

Online bijeenkomst

In deze coronatijd kwamen de lerende netwerken online in groepen bijeen. Ze brainstormden op digitale geeltjes en haalden via een vragentool verhalen op. Het had een groot voordeel: geen reistijd. Om die reden zouden de organisaties bijeenkomsten vaker online willen doen. Maar toch wilden veel deelnemers elkaar ook weer graag persoonlijk ontmoeten.

Impact van corona

Tijdens de bijeenkomsten wisselden de organisaties hun ervaringen uit. Wat was de impact van de coronacrisis op de organisaties en de projecten? Wat hebben we ervan geleerd en wat kunnen we van elkaar leren? Een greep uit de inzichten:

  • Deelnemers constateerden dat ze in korte tijd allemaal digitaal vaardiger zijn geworden. Digitaal werken biedt nieuwe kansen in het werk. Sommige collega’s zijn zelfs makkelijker te bereiken dan wanneer je met elkaar in een kantoorpand samenwerkt.
  • De dagbesteding is door corona vaak op locatie. Omdat de dagstructuur thuis plaatsvindt zien enkele organisaties dat sommige cliënten rustiger zijn. Maar er zijn ook mensen die juist graag naar buiten willen. Hieruit blijkt het belang van maatwerk.
  • Niet alles hoeft te gaan zoals we het hebben bedacht, afwijken mag. We passen ons aan volgens de coronarichtlijnen, waardoor sommige mensen meer uit de verf komen.
  • Wat deelnemers graag willen behouden zijn de lagere administratieve lasten. ‘Door corona hadden we een hele duidelijke focus. Al het andere werd minder belangrijk, zoals het vullen van allerlei systemen.’ 
  • Deze periode was een kans voor het versneld inzetten van beeldzorg. Ineens ging iedereen digitaal werken en daardoor maakte het beeldbellen een vliegende start. De mensen die voorheen niet echt wilden, stonden nu vooraan.

Projecten naast corona

Voor veel organisaties was het een rommelige periode en zijn projecten vertraagd. Alles stond in het teken van corona. Sommige organisaties hebben projecten anders voortgezet dan gedacht. Of ze zijn bezig geweest met iets dat ze eigenlijk later wilden doen. Toch zijn veel projecten digitaal doorgegaan. Er is veel online vergaderd en er zijn zelfs online trainingen en bijeenkomsten met begeleiders en verwanten geweest.

En nu verder…

Organisaties willen graag onderzoeken op welke gemeenschappelijke onderwerpen ze elkaar kunnen helpen en wat ze samen kunnen ontwikkelen.

We gaan naar de terugkeerfase, maar we kunnen nooit meer helemaal terug naar hoe het was. Corona blijft voorlopig bij ons en we moeten ons aanpassen. De afgelopen tijd was voor iedereen een periode van bezinning: wat is urgent en wat niet? Hoe gaan we verder?

Nu de ergste crisis voorbij is, gaan de deelnemers zich weer meer richten op de Begeleiding à la carte-projecten. Binnen de lerende netwerken zien de deelnemers verschillende gemeenschappelijke onderwerpen. Organisaties willen graag onderzoeken waar ze elkaar kunnen helpen en wat ze samen kunnen ontwikkelen. Daarnaast zoeken organisaties naar een balans tussen het inzetten van digitale middelen en het fysiek elkaar bezoeken.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.