Toon zoekbalkToon menu

Samen werken aan persoonsgerichte zorg van de toekomst

De vierde bijeenkomst op 5 oktober van de lerende netwerken van Begeleiding à la carte start met een plenair deel. Daarin praat presentator Rob Koops met Theo van Uum van VWS, Marc Bindels van Vilans en ervaringsdeskundige Mireille de Beer. Het gesprek gaat onder andere over (toekomstige) ontwikkelingen in de gehandicaptensector en de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. 

Lerende netwerkbijeenkomst Begeleiding à la carte 5 oktober 2020
Theo van Uum, directeur Langdurige zorg bij het ministerie van VWS, vertelt voor welke uitdagingen de gehandicaptensector staat: 'De komende jaren krijgen we te maken met een enorme vergrijzing. Zowel in de ouderenzorg als in de gehandicaptenzorg. Tegelijkertijd neemt de krapte op de arbeidsmarkt verder toe. Om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen, is het denk ik heel belangrijk om domeinoverstijgend te werken.'

Een wereld van verschil

Marc Bindels, interim-bestuurder bij Vilans. is het daarmee eens en koppelt dit aan de projecten van Begeleiding à la carte: 'Daarin staat de persoonsgerichte zorg centraal. Dus: wat zijn iemands wensen en hoe kunnen we dat regelen?' Rob laat drie filmpjes zien van projecten, waarin een cliënt, ouder en professional vertellen over hun droom. Daarna vertelt Mireille de Beer over haar werk als ervaringsdeskundige bij Vilans: 'Door mijn werk is mijn wereld een stuk groter geworden. Ik voel me nu geen cliënt meer, maar gewoon een mens met een kleine beperking. Dat is een wereld van verschil.' Tot slot neemt Marc de kijkers mee in de bevorderende en belemmerende factoren die deelnemers aan Begeleiding à la carte ervaren bij het uitwerken van hun vernieuwende ideeën voor persoonsgerichte zorg. Ook vertelt hij dat al in 90% van de Begeleiding à la carte projecten sprake is van een vorm van cliëntbetrokkenheid. Daarna gaan de deelnemers naar de lerende netwerkbijeenkomsten.

Meedoen en Activering 

'Deel goede voorbeelden en durf je kwetsbaar op te stellen.' 

Hoe betrek je ervaringsdeskundigen? Hoe zorg je voor meer draagvlak? En hoe krijg je mensen mee met je initiatief? Deze vragen staan centraal tijdens de bijeenkomst van het lerende netwerk Meedoen en Activering. Coaches Inge Redeker en Tamara Streng begeleiden de bijeenkomst. Eerst vertellen alle deelnemers kort over hun project. Daarna delen zij tips, inzichten en ervaringen met elkaar. Zo oppert iemand over het creëren van draagvlak: 'Deel goede voorbeelden en durf je kwetsbaar op te stellen.' En om mensen mee te krijgen met je initiatief, adviseert een deelnemer: 'Werk met mensen die zichzelf ervoor aanmelden. Zij zijn echt gemotiveerd.' Tot slot stellen de deelnemers voor om tijdens de volgende bijeenkomst een ervaringsdeskundige te laten vertellen waarom een bepaald project belangrijk is.

Zeggenschap en dialoog A

De bijeenkomst van het lerende netwerk Zeggenschap en dialoog groep A staat in het teken van communicatie en draagvlak. Coach Martijn Simons begeleidt de bijeenkomst en vraagt wie wat over een van deze thema’s wil vertellen of vragen. Dat levert onder andere de volgende vragen en inzichten op: 'Is een filmpje een effectief communicatiemiddel?', 'Cliënten zijn je beste ambassadeurs' en 'Het is fijn en leerzaam om met andere organisaties in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen'. Voor de volgende bijeenkomst spreken de deelnemers af dat zij hun communicatiemiddelen (game, filmpje, podcast) delen en toelichten waarom zij daarvoor hebben gekozen.

Zeggenschap en dialoog B

Hoe werk je samen aan persoonsgerichte zorg? Wat en wie is daarvoor nodig? Daarover gaat de bijeenkomst van het lerende netwerk Zeggenschap en dialoog groep B. Coach Jeanny Engels begeleidt de bijeenkomst. Ze vraagt aan de deelnemers over welk onderwerp uit de monitoringsgesprekken ze het willen hebben. Cultuur in zorgorganisaties komt als winnaar uit de bus. De groep deelt vragen over en ervaringen met dit onderwerp. De rest van de bijeenkomst gaat over persoonsgerichte zorgmedewerkers. Welke eigenschappen hebben zij en wanneer komen ze in de knel om persoonsgerichte zorg te verlenen?

'We moeten opletten dat de persoonlijke benadering dan niet doorschiet.'

Een deelnemer zegt: 'Soms ontstaat er een relatie tussen bewoner en begeleider, waarbij de bewoner meer verwacht dan de begeleider kan geven. De grenzen van professionaliteit komen dan in het gedrang. We moeten opletten dat de persoonlijke benadering dan niet doorschiet.' De volgende keer gaat de groep dieper in op de vraag wat er al beschikbaar is en wat is er nog nodig is om medewerkers mee te krijgen in persoonsgerichte zorg.

Vakmanschap en trots 

In de bijeenkomst van het lerende netwerk Vakmanschap en trots staan de monitoringsgesprekken van de projecten Begeleiding à la carte en de samenwerking met ervaringsdeskundigen op de agenda. Coaches Marloes Keulemans en Marjolein de Meijer begeleiden de bijeenkomst. De deelnemers mogen stemmen op een onderwerp uit de monitoringsgesprekken dat zij graag willen bespreken. Creëren van draagvlak krijgt de meeste stemmen. De deelnemers wisselen ervaringen en tips uit, zoals: 'Door mooie ervaringen te delen, worden collega’s ook makkelijker enthousiast'. Daarna vertelt Chantal van Active4you hoe ze ervaringsdeskundigen betrekken bij sollicitaties: 'Sinds de zomer laten we onze sollicitanten ook in gesprek gaan met twee ervaringsdeskundigen. Dat geeft een heel andere dynamiek, ervaringsdeskundigen komen andere dingen te weten. Dat is geweldig om te zien.'

Familiebetrokkenheid en ontzorgen 

In de bijeenkomst van het lerende netwerk Familiebetrokkenheid en ontzorgen vraagt coach Janneke Stegink aan de deelnemers welk onderwerp uit de monitoringsgesprekken ze graag willen bespreken. Financiering van het project blijkt favoriet. Er volgt een levendige discussie met tips en tricks. Zo zegt een deelnemer: 'Belangrijk bij financiering is ook het creëren van draagvlak. Hoe past het project binnen de strategische koers, hoe ga je het concretiseren. En een ander geeft de tip: 'Als je je goed verdiept in de verschillende geldstromen kun je binnen verantwoorde grenzen met gelden schuiven.' Daarna vertelt Manon Koster van VWS over het programma ‘Naasten ontzorgen’, dat veel raakvlakken heeft met de projecten uit dit lerend netwerk. Het programma gaat over de vraag die bij veel ouders leeft: wie kan de zorg voor mijn kind overnemen als ik dat zelf niet meer kan?

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.