Toon zoekbalkToon menu

Eerste geleerde lessen

De twee lerende netwerken Zeggenschap en dialoog kwamen op 7 oktober voor het eerst samen. Lees meer over de geleerde lessen van de deelnemers.

Fijn wonen 

Deelnemers aan het lerende netwerk ‘Zeggenschap en dialoog’ werken aan vele verschillenden initiatieven. Zoals zorgorganisatie Houvast die samen met cliënten op zoek gaat naar een fijne woonplek om daarna te bekijken hoe ze de ondersteuning bij de cliënt thuis kunnen organiseren. Ipse de Bruggen ontwierp een nieuwe kamer, in nauw overleg met een cliënt (met wie het niet goed ging), zijn familie en een architect. Het effect: de cliënt is een compleet ander mens en heeft geen begeleiding meer nodig. Het projectteam onderzoekt waarom dit zo goed werkt.

Op zoek naar geluk 

Rüben Elbertsen van Severinus vertelde over Pieter, een cliënt met een ernstig verstandelijke beperking, die moeilijk zijn gevoelens kan uiten. Pieter kan niet uitleggen wat geluk voor hem betekent. Zijn ouders kunnen dat wel aangeven. ´Door gebruik te maken van een goed netwerk rondom de cliënt, willen we zijn geluk verbeteren en zorgen voor een glimlach op zijn gezicht.´

Uitgangspunt bij de Driestroom is dat cliënten zelf mogen bepalen wat ze die dag willen doen. ´Maar cliënten vinden het moeilijk om aan te geven wat ze willen en daarin moet je ze niet laten zwemmen,´ vind Anouk van Herwaarden. Doel is nu om het zorgplansysteem persoonsgerichter te maken en een toolbox te ontwikkelen om cliënten te faciliteren in een gelukkig en betekenisvol leven.

Bijeenkomst twee lerend netwerk Zeggenschap en dialoog

Als je het mij vraagt 

Dichterbij kijkt via waarderend onderzoek naar wie de cliënt is, waar hij/zij blij van wordt en goed in is. ´En ook in gesprek met verwanten en medewerkers bekijken we samen wat het leven voor een cliënt zo fijn mogelijk maakt. Dat levert veel op,´ aldus Miranda van Haren. ´Die werkwijze willen we onderdeel maken van onze hele organisatie.´ 

Ook bij Urtica de Vijfsprong onderzoeken ze wat iemand wil en wat zijn kwaliteiten zijn (handelingsimpuls). Vanuit de visie dat ieder mens van betekenis wil zijn. Om te ontdekken welke functies daarbij passen wordt een training ontwikkeld.  

Zorgorganisatie Pluryn wil voor bewoners in hun besloten voorziening meer inspraak creëren. Nu is die inspraak minimaal. Meer inspraak betekent dat de organisatie individuele zorgplannen niet alleen baseert op risico’s, maar vooral op behoeften van cliënten. Daarvoor wil Pluryn om tafel met de bewoner, en met zorgverleners en familie die de bewoner er graag bij wil hebben.  

Er mogen zijn 

’s Heeren Loo wil meer aandacht voor sociale aspecten en voor eenzaamheid die bewoners soms ervaren. Zij zijn gestart met sociale vaardigheidstrainingen voor bewoners en willen dit thema landelijk onder de aandacht brengen. Bij ‘t Kastheel (voorheen Stichting Ela) kwamen in 2015 zeven ‘groepsongeschikte’ jongeren wonen, die nergens anders terecht konden. 'Inmiddels gaat het hartstikke goed met ze,' vertelt Ilona Wassink. 'Waardoor dit komt is lastig te zeggen. Ons doel is om de werkwijze, waarbij gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijkheid heel belangrijk zijn, te concretiseren en te delen.'

De juiste begeleiding 

'Zo min mogelijk mensen die zich met één cliënt bemoeien. Dat is het streven van De Berkelhof,' legt Jaspert Nipius uit. 'Wij willen mensen met een enkelvoudige beperking zo goed mogelijk helpen. En door de begeleiding, behandeling en verzorging in de dagbesteding te bundelen in één vast begeleidingsteam, willen we kleine signalen van cliënten beter oppakken.'

Bij Pameijer begeleiden ze ernstig verstandelijk beperkte kinderen die thuis wonen. 'De ouders van deze kinderen willen een zo gewoon mogelijk leven voor hun kind, wat in hun omgeving vaak veel weerstand oproept,' vertelt Jack Vermeulen. 'Wij willen voor deze gezinnen een stabiel netwerk creëren met een goede dagbesteding die bij de cliënt past. Streven is ook om ouders bij elkaar te brengen, zodat ze hun ervaringen met elkaar kunnen delen.'

Een zorgplan à la Facebook 

Jeanine Bloemendaal van De Berkelhof (doet mee met twee projecten) wond er geen doekjes om: 'Wij willen een zorgplan ontwikkelen dat écht in het teken staat van de cliënt. Zorgplannen bevatten vaak veel tekst, terwijl de cliënten om wie het gaat meestal niet kunnen lezen en soms ook niet kunnen praten. Daarom gaat De Berkelhof een applicatie ontwikkelen, waarmee cliënten zelf invloed op het zorgplan kunnen uitoefenen. Een soort Facebook, want daar kan iedereen mee overweg.'    

Door de bomen het bos weer zien 

'Bij Talant (sinds 2022 Alliade) liepen we er tegenaan dat er zoveel verschillende begeleidingsmethodieken zijn,' vertelt Mariska Scholtens. 'Dat zorgt voor onduidelijkheid bij medewerkers en cliënten. Samen met het UMCG en mensen uit de praktijk is daarom een basisbegeleidingsmodel ontwikkeld.'

Lerend netwerken, hoe dan? 

Gevraagd naar wat deelnemers willen leren in lerende netwerk antwoorden zij:  

  • Initiatieven breder delen zodat meer cliënten ervan kunnen profiteren 
  • Goede implementatie in de organisatie realiseren 
  • Werkwijze concretiseren 
  • Model goed borgen 
  • Meer inspraak creëren 

Hoe zij dat willen doen? Door het krijgen van input en tips van anderen en door het uitwisselen van ervaringen. Tijdens onderlinge werkbezoeken in de laatste maanden van dit jaar krijgen deelnemers aan de lerende netwerken de kans om bij elkaar in de keuken te kijken. En ook door gewoon te doen en daar weer van te leren.

Ervaringsdeskundigen 

Op de bijeenkomst was tenslotte ook aandacht voor het samenwerken met ervaringsdeskundigen. Meer weten? Lees dan het artikel Samenwerken met ervaringsdeskundigen met tips en aandachtspunten

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.