Naar hoofdinhoud

Samen werken, samen leren

Onderzoeksnetwerk 'Samen Werken en Samen Leren' nemen je via vlogs en logboeken mee op hun tocht door alle netwerken van Gewoon Bijzonder. Daarbij ontwikkelen en geven ze trainingen over hoe je mensen met een beperking meer kunt betrekken binnen een onderzoek. Deze kennis delen ze elke maand via een vlog.

Wat onderzoekt het netwerk en waarom?

Als we na gaan wat participatie van mensen met een beperking en/of verwanten binnen projecten oplevert, dan kunnen we dit voor projectleden met en zonder beperking beter vormgeven. 

Welke impact heeft het trainen en coachen van teamleden? Hoe brengen we de meerwaarde in kaart? 'Samen Werken Samen Leren' bezoekt elk Gewoon Bijzonder-netwerk en geeft projectleden training en coaching op maat over samenwerking met een beperking in hun project. Het gaat om een basistraining en coaching gericht op participatie in een specifiek project. Daarbij is er aandacht voor verschillende methoden en technieken en het vormgeven van participatie binnen de projectteams.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het project startte op 1 januari 2016 en het duurt 5 jaar. Sofie Sergeant en Henriëtte Sandvoort nemen je mee in het onderzoek en vloggen erover op het Kennisplein. Dit onderzoek bestaat uit drie stappen:

  1. Informatie verzamelen (interview en observatie)
  2. In kaart brengen van de situatie 
  3. Maken van een relationele analyse (weergeven van relaties en het benoemen van relaties)

Impact onderzoek

Het netwerk betrekt drie gebruikersgroepen (mensen met een beperking, begeleiders en onderzoekers) vanaf het begin bij het maken van de vlogs. Het (onderzoeks)project wordt uitgevoerd door Disability Studies in Nederland (DSiN)Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking en de LFB

Via vlogs delen Sofie en Henriëtte hun bevindingen gedurende het onderzoek. Hierdoor krijg je een transparant beeld van waar ze tegenaan lopen en hoe je mensen met een beperking in onderzoek kunt betrekken.  In de evaluatie bekijkt Sofie Sergeant wat participatie van mensen met een beperking oplevert voor het proejct, de projectleden met en zonder beperking én voor het totale programma van Gewoon Bijzonder. De vlogs blijven online beschikbaar.

Wie zijn de onderzoekers?

Projectleider

  • Sofie Sergeant

Co-onderzoekers

  • Henriëtte Sandvoort

Meer informatie: