Toon zoekbalkToon menu

Actueel onderzoek

12x tips voor evalueren

Waarom is evalueren belangrijk? Wat kost en het en wat levert het op? En welke vragen kun je stellen voor een goede evaluatie? Tijdens een hybride netwerkbijeenkomst in het teken van evalueren stond het onderzoeksnetwerk Sociale Relaties & ICT hierbij stil. 
Met deelnemers thuis en bij Ons Tweede Thuis en Bartiméus in Amstelveen en Doorn werd terug geblikt op een aantal projecten en onderzoeken van de academische werkplaats. Zoals de Serious Game, het onderzoek naar tijd en tijdsbeleving en de slimme sok. Hoe vonden (co)-onderzoekers dat de onderzoeken verlopen waren, wat ging goed en wat had misschien anders gekund?

Evalueren is als koken

Terwijl je je bij koken aan het recept houdt, bedenk je ondertussen wat je de volgende keer nog anders kunt doen. Wat minder peper misschien of de oven wat hoger? Onbewust evalueren we de hele dag door met als doel: dat het morgen nog iets beter gaat dan vandaag.


Waarom evalueren belangrijk is

Tijdens een presentatie van Marion van Olst en Bart Slikkerveer, programma- en projectleiders bij Bartiméus werd uitgelegd waarom evalueren belangrijk is: Alles wat je nieuw bedenkt, moet iets waardevols toevoegen. Je toetst wat toekomstige gebruikers ervan vinden. Wat het effect is. Je kunt daarbij bijvoorbeeld vragen stellen als: heeft het nut? Wat willen we bereiken en leren? Wat waren we van tevoren van plan? Wat is nodig in de toekomst?

Kosten en baten van evalueren

Evalueren levert iets op: handvatten om lopende of toekomstige projecten te verbeteren en/of te vernieuwen. Evalueren geeft je informatie over de invloed van wat je doet op de doelgroep, op jouw organisatie, op het project en op jezelf. Evalueren kost ook iets: tijd en menskracht en je moet dan wel iets met de uitkomsten doen.

Evalueren op niveaus

Je kunt op verschillende niveaus evalueren:
 • Op inhoud: dit gaat over onderwerp en aanleiding voor een bijeenkomst, wat je met elkaar bespreekt en welk resultaat je wilt bereiken.
 • Op proces/relatie: hoe je samenwerkt, met welke regels, hoe je feedback geeft en leert van elkaar
 • Op procedure: werkwijze en werkafspraken.
Ieder project verdient een eigen vorm van evalueren (en daarvan leren) met het oog op de doelgroep. Een evaluatieplan vooraf verhoogt de kwaliteit van je project en de resultaten.

12x gouden vragen om goed te evalueren

 1. Gaat het project het bedoelde resultaat opleveren voor de doelgroep van het project?
 2. Wordt daarmee nog steeds het gewenste doel en effect bereikt?
 3. Doen we de dingen die nodig zijn om het resultaat te bereiken?
 4. Loopt het project volgens planning? Waardoor niet? Wat is daaraan te doen?
 5. Blijft het project binnen de kostenberekening? Waardoor niet en wat is daar aan te doen?
 6. Heeft het resultaat de kwaliteit die de opdrachtgever verwacht?
 7. Hoe is de relatie tussen projectleider en opdrachtgever?
 8. Werkt de projectorganisatie goed? Wat kan beter?
 9. Werkt de informatievoorziening vanuit het project goed?
 10. Hebben we de risico’s duidelijk in beeld en wordt op tijd ingegrepen?
 11. Gaat het project effectief om met partijen uit de omgeving?
 12. Hoe verloopt de besluitvorming in het project?

Hoe evalueren nog beter kan Ellis Jongerius, directeur van de Landelijke Federatie Belangenverenigingen en ervaringsdeskundigen, benadrukte het belang van tweerichtingsverkeer tussen ervaringsdeskundigen en onderzoekers. “Als ervaringsdeskundige kun je ook aangeven dat het tijd is om te evalueren.” Zij gaf als tip mee: Denk ook eens na over verschillende manieren waarop je kunt evalueren.

 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.