Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Betekenis, ervaring en ondersteuning van zelfbepaling 18/04/2018

gewoon-bijzonder-samen-kunnen-kiezen-skk-netwerkNoud Frielink, Ad van Ginneken en Jacqueline van Tuyll van Serooskerken vertellen over de voortgang van hun projecten in het netwerk Samen Kunnen Kiezen. En we vragen je aandacht voor de tweede Karavaanbijeenkomst, die op 13 juni in Tilburg georganiseerd wordt door het Netwerk Samen Kunnen Kiezen.

Zelfbepaling bij mensen met een lichte en matige verstandelijke beperking

Noud Frielink licht toe waar hij zich de komende tijd mee bezig houdt: “Mijn postdoc project bestaat uit twee onderdelen. Ik doe, in vervolg op mijn promotieonderzoek, in het eerste deel verder onderzoek naar het verband tussen de mate van bevrediging van psychische basisbehoeften, type motivatie en welbevinden bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Ik ga daarvoor opnieuw langs bij mensen die eerder al meewerkten aan mijn promotieonderzoek. Samen vullen we een aantal vragenlijsten in. Dit levert natuurlijk belangrijke informatie op voor het onderzoek, maar het is ook ontzettend leuk om iedereen weer te zien.Het is belangrijk de betekenis en invulling van het begrip zelfbepaling bij mensen met een beperking zelf te achterhalen. In het tweede deel van het postdoc onderzoek ga ik daarom op zoek wat zelfbepaling betekent voor mensen met een matige verstandelijke beperking. Dat doe ik samen met Ad van Ginneken, co-onderzoeker vanuit onze samenwerkingspartner Zuidwester.”

Samenwerken met mensen met verstandelijke beperking

Ad van Ginneken over die samenwerking: “Samen bekijken we hoe we met mensen met een matige verstandelijke beperking kunnen praten over zelfbepaling. Daarvoor gaan Noud en ik binnenkort een aantal verwanten en professionals interviewen. Ik heb daar erg veel zin in. Nu de interviewguide daarvoor klaar is, is het leuk om aan de slag te gaan met de eerste interviews.”

Betekenis, ervaring en ondersteuning van zelfbepaling

Jacqueline van Tuyll van Serooskerken vertelt over het promotieonderzoek 'Betekenis, ervaring en ondersteuning van zelfbepaling naar de van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ((Z)EVMB). Ze geeft ons een inkijkje in haar werkzaamheden van de afgelopen maanden en vertelt over het vervolg: “Ik heb me de afgelopen periode intensief bezig gehouden met het bezoeken van diverse woonvoorzieningen en dagbestedingslocaties en het spreken met ouders en professionals. Binnenkort start ik met twee kwalitatieve deelstudies. In de eerste deelstudie wil ik erachter komen wat zelfbepaling en motivatie volgens ouders/verwanten betekenen voor mensen met (Z)EVMB en welke keuzes betekenisvol zijn voor de ervaring van zelfbepaling bij mensen met (Z)EVMB. Hiervoor heb ik samen met ervaringsdeskundige verwanten een interviewguide ontwikkeld en uitgeprobeerd. In de tweede deelstudie richt ik me op het in kaart brengen van verschillende overgangsmomenten (transities) op verschillende levensdomeinen die belangrijk zijn in het leven van mensen met (Z)EVMB, zoals verandering van woonsituatie. Ik ga daarbij kijken hoe zelfbepaling tijdens deze transities een rol speelt.”

Start werving deelstudies: De werving voor de eerste deelstudie gaat van start! Meer informatie of aanmelden? Klik hier.

Dit leerde Jacqueline tijdens het onderzoek...

“Dat kennisdeling in alle stadia van het onderzoek mogelijk is. Zo heb ik de inzichten die we tot nu toe hebben opgedaan gepresenteerd op de landelijke gedragsdeskundigendag ‘Wetenschap en praktijk in beeld’ van het platform EMG.

Karavaanbijeenkomst

karavaan-bijeenkomst-netwerk-samen-kunnen-kiezen-gewoon-bijzonder

Netwerk Samen Kunnen Kiezen

Netwerk Samen Kunnen Kiezen is een project binnen het programma Gewoon Bijzonder. Het project wil de autonomie voor mensen met een verstandelijke beperking verbeteren. Zodat mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag, en hun naasten, meer hun eigen keuzes kunnen maken en daar tevredener over zijn. Lees meer over dit project

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.