Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Eerste indrukken promotieonderzoek 19/07/2018

lvb-gewoon-bijzonder-promotieonderzoekHoe zorgen lvb-jongeren voor zichzelf en hoe houden ze zich staande in de wereld waarin ze leven? Wat zijn de (zelf-)zorgpraktijken die zij er op nahouden en waar komen deze vandaan? Deze vragen staan centraal in het onderzoek van Fatiha El-Hajjari. Zij is een van de onderzoekers van Meer op eigen benen in de etnische stad. Ze vertelt over de opzet van haar onderzoek en de eerste indrukken die ze het afgelopen jaar opdeed.

“Ik wil graag iets onderzoeken waar het zorgveld iets aan heeft, dus zowel jongeren als professionals. Met dit onderzoek probeer ik de leef- en belevingswereld van de jongvolwassene te begrijpen. Daarbij zoom ik ook in op de culturele, etnische en religieuze achtergronden,” vertelt Fatiha. “Welke beelden over en ervaringen met de zorgpraktijk heeft iemand met bijvoorbeeld een Islamitische achtergrond?” Ze geeft het voorbeeld van een jongere met een lvb-diagnose en ernstige psychoses: “Zijn familie vertelde hem dat hij ‘bezeten’ was en drong erop aan dat hij ook religieuze zorg kreeg en rituelen volgde. Ik probeer te onderzoeken hoe zorgpraktijken voortkomen uit verschillende achtergronden en hoe en wanneer deze botsen met ‘professionele zorglogica’s’. Daarnaast onderzoek ik hoe verschillende ‘zorglogica’s’ evenwichtig naast elkaar kunnen bestaan”, licht Fatiha toe.

Opbouwen vertrouwensband

Fatiha doet etnografisch onderzoek in Den Haag. Dit betekent dat ze jongeren in hun dagelijkse leefwereld volgt. Het afgelopen jaar heeft ze vooral geïnvesteerd in contacten leggen en een vertrouwensband opbouwen met de doelgroep. Daarvoor is veel geduld nodig. Fatiha: “Het is soms heel moeilijk om een structurele samenwerking aan te gaan met een jongere. Een afspraak wordt vaak vergeten of iemand is eerst heel enthousiast en haakt na een tijd toch af. Het is een enorme opgave om het vertrouwen op te bouwen en mee te mogen kijken in iemands dagelijkse, intieme levenssfeer. Ik probeer ‘van binnenuit’ te begrijpen hoe iemands leven er uitziet, wat de problemen zijn waar hij/zij tegenaan loopt, hoe deze zijn ontstaan en hoe ze (emotioneel) ervaren worden.” Op dit moment volgt ze een groep jongeren tussen 17-28 jaar van verschillende afkomst. Uiteindelijk wil ze 20 jongeren volgen.

Macho en kwetsbaar

“In dit onderzoek volg ik tot nu toe veel mannen. Op het eerste gezicht komen ze over als ‘machomannen’ maar als ik in gesprek ga en doorvraag, merk ik hoe kwetsbaar deze jongeren zijn”, vertelt Fatiha over haar eerste indrukken. “Zij spreken nauwelijks over de lvb-diagnose, wat met schaamte, ontkenning of onbegrip te maken kan hebben. Dit maakt het erg moeilijk voor ze om goed te verwoorden wat ze nodig hebben en een duidelijke hulpvraag te formuleren. Door hun etnische achtergrond voelen sommigen zich bovendien niet begrepen of geaccepteerd.”

Verwachtingen

“Ik vind mijn onderzoek heel inspirerend. Ik leer veel over en van de jongeren, over mezelf, de zorgstructuur maar ook hoe complex die is voor deze doelgroep. De komst van bijvoorbeeld de Participatiewet en de verwachting dat iedere burger (actief) zelf de zorg organiseert en een positief (zorg)netwerk om zich heen bouwt, vereist capaciteiten waar niet iedereen over beschikt. De samenleving verwacht daarmee veel van deze jongeren, die vaak al een achterstand hebben. Ik denk dan ook dat we voorzichtig moeten zijn met de verwachtingen die we van hen hebben. En dat we als samenleving kritischer moeten kijken naar deze verwachtingen en wat die kunnen doen met een jongvolwassene met een lvb.”

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.