Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Presentatie van promotieonderzoek 17/07/2018

Van 9 t/m 12 mei vond het jaarlijks congres van de International Society for Autism Research (INSAR) plaats in Rotterdam. Een unieke kans om zo dicht bij huis zoveel internationale wetenschappers op het gebied van autismeonderzoek te kunnen ontmoeten. Deze kans greep Marieke Werkman van De Sensatie van een Goed Leven aan om haar promotieonderzoek voor het voetlicht te brengen in een posterpresentatie.

marieke-werkman-interview-poster-presentatie-sensatie-goed-leven-gewoon-bijzonder
                  Marieke Werkman presenteert haar promotieonderzoek op INSAR 2018.

Kort interview over het onderzoek van Marieke Werkman

Wat wil je precies te weten komen in je promotieonderzoek? 

“Mijn promotieonderzoek gaat over prikkelverwerking bij mensen met een combinatie van autisme en een verstandelijke beperking. Bij deze groep mensen is de prikkelverwerking vaak uit balans, wat bijvoorbeeld kan betekenen dat 'geluid heel hard binnenkomt' of dat iemand 'niet of heel laat reageert bij pijn'. We willen graag meer te weten komen over hoe dit gaat bij kinderen en volwassenen met autisme en een verstandelijke beperking. Ook kijken we naar de relatie met gedragsproblemen, zoals stereotype gedrag. Het kan zijn dat mensen die anders reageren op prikkels zoals geluid, dit laten zien in hun gedrag. Denk bijvoorbeeld aan: bij harde geluiden met de handen op de oren heen en weer bewegen om zo het harde geluid voor zichzelf te kunnen verwerken. Door hier meer inzicht in te krijgen, hopen we een methodiek te ontwikkelen waarmee betrokkenen in het dagelijks leven zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de prikkelwerking, met als uiteindelijk doel: een zo goed mogelijk leven.”

Wat heb je tot nu toe onderzocht, en wat ga je nog doen?

“Op de poster zie je de resultaten van het eerste artikel. Daarin hebben we gekeken in de literatuur vanaf 2000 over prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Op basis daarvan hebben we een beter beeld gekregen van wat we al weten, en welke onderwerpen nog vragen om nader onderzoek. In de volgende twee artikelen gaan we kijken naar de antwoorden van ouders/verzorgers van mensen met autisme en een verstandelijke beperking op vragen over prikkelverwerking en gedrag. In de laatste twee artikelen kijken we vooral naar hoe prikkelverwerking in kaart kan worden gebracht en wat gedaan kan worden aan problemen in de prikkelbalans. Dat doen we eerst door weer in de literatuur te kijken naar wat er al is (artikel 4) en daarna ook heel concreet (artikel 5): een methode voor het vinden van een prikkelbalans voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking die door ouders en leerkrachten kan worden gebruikt.”

Wat vind je zelf het meest opvallende onderzoeksresultaat tot nu toe?

“Wat mij opvalt, is dat er over prikkelverwerking bij mensen met autisme in het algemeen heel erg veel is geschreven, maar dat over de combinatie met een verstandelijke beperking nog bijna geen artikelen zijn. Dit onderzoek is dus zo hard nodig! Het is zo belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar deze doelgroep, om hiermee hopelijk te kunnen bereiken dat de kwaliteit van leven voor deze groep kan verbeteren. Dat kun je ook zien in het diagram aan de linkerkant op de poster; 640 artikelen gaan over autisme en prikkelverwerking en rond de 10 artikelen gaan over prikkelverwerking en gedrag bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking.”

interview-werkman-posterpresentatie-sensatie-goed-leven-gewoon-bijzonder

Over ‘De Sensatie van een Goed Leven’

‘De Sensatie van een Goed Leven’ is een onderzoek binnen Nationaal Programma Gehandicapten: Gewoon Bijzonder. Het project wil wetenschappelijke- en praktijkkennis samenbrengen tot een methodiek voor het (h)erkennen en positief beïnvloeden van prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.