Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Update NAH-Kennisnetwerk: Afsluiting en vervolg

Het NAH-Kennisnetwerk zoekt uit hoe mensen met niet-aangeboren hersenletsel meer inspraak en zeggenschap krijgen. Na vier jaar onderzoek als kennis- en onderzoeksnetwerk zijn de netwerken nu echt in de implementatiefase terecht gekomen. Het NAH-Kennisnetwerk heeft van ZonMw financiering gekregen om de producten en bevindingen vanuit de drie verschillende onderzoeken te implementeren. Dit loopt tot en met april 2021. Dus het einde van dit onderzoekstraject is in zicht. In deze update lees je de stand van zaken over het laatste nieuws op het gebied van NAH, de verschillende deelprojecten en hoe ze een vervolg krijgen. 

Update minimale dataset (MDS-NAH) voor mensen met NAH

Sinds voorjaar 2020 is de minimale dataset voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel klaar. 
Dit is een set van bestaande vragenlijsten en tests om de belangrijkste gegevens van mensen met hersenletsel en hun naasten op een eenduidige manier te verzamelen. Lees hier meer over de stand van zaken

Ervaringskoffer

Het NAH-Kennisnetwerk presenteerde tijdens de Programmadag van ZonMw de ervaringskoffer voor mensen met NAH. Een koffer gevuld met tools die mensen met hersenletsel kunnen gebruiken op hun reis door het leven. Lees in dit artikel meer over de ervaringskoffer. 

Meer (reis-)materiaal in onderzoeksproject 2 

In onderzoeksproject 2 werd samen met Vilans het werkboek ‘Laat je horen’ ontwikkeld, een soort reisgids voor het realiseren van meer inspraak en zeggenschap voor en met mensen met hersenletsel. Lees in dit artikel meer over de laatste updates van het onderzoeksproject 2. 

Save the date 

Het NAH-Kennisnetwerk laat van zich horen. In ieder geval op 12 april 2021 tijdens de kenniskaravaan. Zet 12 april 2021 alvast in je agenda! Deze Kenniskaravaan wordt een webinar om de uitkomsten uit onze projecten alsnog met iedereen te delen. Lees hier meer over de bijeenkomst. 

Leidraad NAH in het vizier online! 

In de leidraad waarin ruim 30 kennisproducten zijn opgenomen, is actuele kennis op een toegankelijke wijze bij elkaar gebracht. De leidraad is ontwikkeld voor professionals die dagelijks zorg en ondersteuning bieden aan volwassenen met NAH en/of hun naasten in de chronische zorg. 

Notitie betere arbeidsparticipatie aangeboden aan UWV

Veel mensen met hersenletsel kunnen niet of niet meer volledig werken, maar moeten dat wel omdat hun belastbaarheid fors wordt overschat. Andere mensen met hersenletsel willen graag weer gaan werken maar komen moeizaam aan de slag. De toenmalige minister Bruins toonde hiervoor begrip en wilde die boodschap wel overbrengen aan zijn vroegere werkgever het UWV. Dat gebeurt nu via de notitie Samenwerken aan betere arbeidsparticipatie van mensen met hersenletsel.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.