Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Reviews Leidraad Oud en Gelukkig

Ben je nieuwsgierig wat gebruikers van de leidraad 'Oud en gelukkig' vinden van de kennisproducten? Hieronder staat een overzicht met een reviews.

Ga naar de leidraad

‘Na een eerste grote zoektocht is het me nu helder hoe ik de leidraad moet gebruiken. Voor mij als gedragskundige is het een mooie verzameling met informatie die je kunt gebruiken in de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking. De korte, heldere uitleg is prettig. Als je wilt, kunt je via een link meer informatie vinden.’
Judith Willink, Severinus

‘De leidraad geeft een mooi overzicht van de beschikbare producten rond veroudering. Wij zien de leidraad als een bibliotheek, als een naslagwerk.’
Erna van Liere, Sherpa

‘De leidraad maakt zichtbaar dat ouderen een doelgroep vormen die om specifieke expertise vraagt.’
Stichting Philadelphia Zorg

Reviews over kennisproducten

In gesprek over een waardige laatste levensfase
(Stichting Philadelphia Zorg)

‘De brochure ‘In gesprek over een waardige laatste levensfase’ helpt individuele medewerkers en teams om in gesprek te gaan over de laatste levensfase van een cliënt. Dit is altijd een lastig onderwerp, omdat je er liever nog niet aan wilt denken dat de cliënt, die je vaak al vele jaren kent, er straks niet meer is. Terwijl praten over de eindigheid van het leven juist ook mooie inzichten kan geven. Soms kom je zelfs nog iets te weten over de cliënt wat je nog helemaal niet wist. Deze brochure geeft informatie over medische, ethische en juridische zaken. De brochure gaat in op het netwerk van de cliënt (familie, medebewoners en medewerkers) en biedt handige tips gegeven, zoals het maken van een levensboek. Vaak voeg ik daar nog een herinneringsboek aan toe waarin iedereen zijn of haar herinneringen aan de persoon kan achterlaten.’
Erwin Schenzel, consulent Palliatieve Zorg bij stichting Philadelphia Zorg

Weten, vergeten en …begeleiden!
(Vilans/ Arianne Uijl-Blijenberg)

‘De ondersteuning van de oudere cliënt vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Op het Kennisplein Gehandicaptensector vind je daarvoor een breed aanbod. Zoals de Leidraad Oud & Gelukkig, kennisbundels voor de oudere cliënt, congressen, trainingen, workshops en e-learning programma’s. Een andere leuke vorm is het spel ‘Weten, vergeten en …begeleiden!’. Samen met je teamgenoten verdiep je je spelenderwijs in de grote diversiteit aan onderwerpen die bij ouder worden horen. Je reflecteert over praktijksituaties en visies. De toepassingsmogelijkheden van het spel zijn divers. Ik heb het gebruikt om een themadag over ouder worden in te vullen. Maar je zou ook een teamoverleg met een aantal van deze spelkaarten kunnen afsluiten. Ook leuk: het spel individueel of met z’n tweeën uitvoeren, lezen, erin bladeren, vragen stellen en na afloop in de handleiding het antwoord lezen. Echt een aanrader om dit spel op iedere locatie voor oudere cliënten ter beschikking te hebben. Kennisverbreding hoeft niet altijd uren te duren.’
Elke Weidner, gedragsdeskundige bij stichting Philadelphia Zorg

‘De signaleringsset is door onze medewerkers heel positief ontvangen. De set ondersteunt het methodisch werken en bevordert de samenwerking met behandelaren zoals medici, paramedici, gedragswetenschappers en geestelijk verzorgers. Het verbetert de communicatie met cliënten en hun naasten over wat de palliatieve fase voor hen betekent en welke behoeften en wensen zij hebben. Medewerkers vinden de achtergrondinformatie (groene bladen) zeer informatief.’
Stichting Philadelphia Zorg

‘Met de signaleringsset staan begeleiders sterker in de gesprekken met verwanten en behandelaren. Het werkblad helpt hen een duidelijk doel te bepalen. Wij hebben de signaleringsset bijvoorbeeld ingevuld voor een cliënte met een ernstig verstandelijke beperking en dementie. Zij zat al een lange tijd volledig in haar eigen wereld, af en toe zegt, gilt of zingt ze wat. Men vond dit passen bij de dementie. Door het invullen van de set ontstond een gesprek over wat nog meer de reden kon zijn van het gillen en zingen. De begeleiders zijn gestart met pijnobservatie en de ADL in de ochtend is aangepast. De cliënte gilt nu bijna niet meer.

Het is belangrijk om elkaar scherp te houden op het inzetten van de signaleringsset bij zorgvragen. Het wordt nog weleens vergeten als er geen palliatieve zorgvragen zijn, als de markering van de palliatieve fase niet (goed) gebeurt of bij wisselingen van begeleiders of andere betrokkenen. Onze ervaring is dat zorgconsulenten palliatieve zorg of het eigen kernteam zorgmedewerkers actief moeten stimuleren om de signaleringsset te gebruiken. Na de implementatie blijft borging een aandachtspunt. Wij proberen dit onder andere te doen door jaarlijks twee thema- en intervisiebijeenkomsten te organiseren met alle aandacht functionarissen en een samenwerkingsverband met het palliatief netwerk uit de eigen regio.

Wij zouden graag willen dat de signaleringsset palliatieve zorg wordt doorontwikkeld met thema’s die van toepassing zijn voor mensen met een verstandelijke beperking.’
Liesbeth van Dam, gezondheidszorgpsycholoog, ’s Heeren Loo

Review ADESS voor de leidraad Oud & Gelukkig

‘Binnen onze vakgroep - en specifiek binnen het aandachtsgebied ouderen - hebben we de ADESS nu enkele malen ingezet. We hebben de vragenlijst in laten vullen door begeleiders en in één geval ook door een zus. De vragen zijn helder en de hoeveelheid vragen is overzichtelijk. De ingevulde lijsten kwamen dan ook snel terug, altijd een goed teken. De vragenlijst is een screeningsinstrument. Het geeft weer of en in welke mate de klachten aanwezig zijn. Voor meer diepgaande informatie is meer onderzoek nodig.

We hebben de vragenlijst gebruikt bij iemand met downsyndroom, bij iemand met ASS en bij iemand zonder vastgestelde bijkomende problematiek (de zogenoemde ‘vitale oudere’). Bij allen speelde de vraag of er sprake was van een depressie. De vragenlijst is makkelijk te scoren en te interpreteren met de bijgeleverde handleiding. De uitslagen gaven een goed beeld waar wij ons in konden vinden met onze klinische blik. De uitkomsten hebben we multidisciplinair besproken (GDW’er, AVG en persoonlijk begeleider) tijdens een diagnostiektraject. Dat gaf richting. Wij hebben geen format voor de uitwerking van de vragenlijst. Ik weet niet of die ook werkelijk niet bestaat. Het zorgde ervoor dat iedereen op zijn eigen manier verslag doet en dat vroeg de nodige uitwisseling en overleg.’
Anke Marsman, gedragskundige bij ’s Heeren Loo

Over de leidraad

De leidraad Oud en Gelukkig geeft een overzicht van kennisproducten met betrekking tot de ondersteuning van ouderen met verstandelijke beperkingen. Met deze kennisproducten kan je de ondersteuning van cliënten verder vormgeven, onderbouwen en/of toetsen. De leidraad is zowel offline als online te gebruiken.


Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad
Leidraad Oud en Gelukkig hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.