Naar hoofdinhoud Naar footer

Rapport LVB in het vizier

Gepubliceerd op: 25-05-2020

Hoe delen organisaties en betrokkenen hun kennis over mensen met LVB en problematisch middelengebruik en/of vermoedens van een stoornis in het gebruik van middelen?

 In 2017 en deels in 2018 is hier in het project LVB in het vizier onderzoek naar gedaan. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te lezen in het rapport ‘LVB in het vizier’. ‘LVB in het vizier’ is een samenwerking tussen het Kennisplein Gehandicaptensector, Trimbos en Landelijk Kenniscentrum LVB.

Zie de bijlage onder dit artikel voor de leidraad.

Kennis ophalen en breed beschikbaar maken

Met het project ‘LVB in het Vizier’ hebben we als doel dat mensen met LVB en problematisch middelengebruik en/of vermoedens van een stoornis in het gebruik van middelen meer in het vizier komen. We halen kennis op uit de praktijk, bundelen deze en maken de informatie beschikbaar voor álle zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg die met deze doelgroep werken.

Deze rapportfase is er op gericht een overzicht te krijgen van zowel de beschikbare kennis als de kennisbehoe-fte ten aanzien van problematisch middelengebruik (alcohol en drugs) bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Hoe wordt dit ervaren door zorgprofessionals uit de LVB-zorg en verslavingszorg en familieleden/bekenden van mensen met een LVB en problematisch middelengebruik? Welke vragen en kennis(behoefte) hebben zij? Vraagstukken die onder meer leiden tot nieuwe kennisbehoefte en kennisvragen van professionals. Aan deze behoefte wil ‘LVB in het vizier’ een steentje bijdragen. Met dit project willen we kennis(vragen) ophalen, bundelen en breed beschikbaar maken.

Lancering van de leidraad 

De antwoorden die de mensen gegeven hebben in het onderzoek, helpen ons te werken aan goede ondersteuning voor mensen met LVB en problematisch middelengebruik. Op basis daarvan is er een leidraad gepubliceerd, waarin actuele kennis op toegankelijke wijze bij elkaar is gebracht.

Het doel van de leidraad, de bron van informatie, is om betrokkenen te stimuleren hun kennis en ervaring in de sector gemakkelijker te delen. Met deze kennis kan de ondersteuning van cliënten verder worden vorm gegeven, onderbouwd en/of getoetst. De leidraad is zowel offline als online te gebruiken.

Leernetwerk

In fase 2 aan de slag in een actief leernetwerk, waarin gelegenheid is om met en van elkaar te leren op actuele vraagstukken rondom personen met LVB en problematisch middelengebruik. Deze fase start eind 2018.

Gewoon Bijzonder

Het project LVB in het vizier en middelengebruik is onderdeel van het Nationaal Programma Gehandicapten Gewoon Bijzonder.

40 kennisproducten

Uit de inventarisatie binnen 'LVB in het vizier en middelengebruik' bleek dat begeleiders, stafmedewerkers, onderzoekers, verwanten en adviseurs met deze kennisproducten werken en deze aanraden aan anderen.

Meer informatie:

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Rapport

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Gewoon Bijzonder