Naar hoofdinhoud Naar footer

LVB en middelengebruik in het vizier

Het project ‘LVB en middelengebruik in het vizier’ (onderdeel van Gewoon Bijzonder) had als doel dat mensen met LVB en problematisch middelengebruik en/of vermoedens van een stoornis in het gebruik van middelen meer in het vizier komen. We haalden kennis op uit de praktijk, bundelden deze en maakten de informatie beschikbaar voor álle zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg.

Waarom LVB en middelengebruik in het vizier?

Voor veel Nederlanders hoort middelengebruik erbij, vooral het drinken van alcohol. Uit onderzoek blijkt dat ook mensen met een verstandelijke beperking alcohol en andere middelen gebruiken. Vooral degenen met zwakbegaafdheid (ZB) of een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij komen echter relatief vaak in de problemen door hun alcohol- of drugsgebruik. Zowel de gehandicaptensector als de verslavingszorg schieten tekort in de preventie en zorg en ondersteuning voor deze groep. We constateren dat bestaande hierover kennis veelal gefragmenteerd en zeker niet overal en in de juiste vorm beschikbaar is.

Casus over LVB en middelengebruik

De beste vriend van Sven gebruikt wel eens XTC, bijvoorbeeld op een feestje. Hij vertelt zijn beste vriend, Kevin, dat hij het ook wel eens zou willen proberen. Kevin zegt: “Cool! Ik weet zeker dat je dit leuk vindt!” Een begeleider hoort hun gesprek en deelt het direct binnen het eigen team. De mentor neemt contact op met verslavingshulp. Wat kun je als begeleider doen om Kevin en Sven alert te maken op de gezondheidsrisico’s van hun middelengebruik?​

Programma LVB en middelengebruik in het vizier

Het programma LVB en middelengebruik in het vizier bestond uit 2 fases:

  • Fase 1

De eerste fase was de onderzoeksfase. Een vragenlijst werd uitgezet om kennis en vragen op te halen. De vragenlijst is inmiddels ingevuld en op basis van de opgehaald informatie is er een rapport gemaakt. Download het rapport onderaan de pagina.

  • Fase 2

Op basis van de bevindingen is er in de realisatiefase een leidraad voor professionals gemaakt met een overzicht van kennisproducten. Deze leidraad werd zorgvuldig getest en aangevuld door zorgorganisaties die zich hadden aangemeld voor dit verbetertraject/leernetwerk LVB en middelengebruik in het vizier. 

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen stuur je een e-mail naar info@kennispleingehandicaptensector.nl.

Downloads