Naar hoofdinhoud Naar footer

NAH in het vizier

Het project ‘NAH in het Vizier’ (onderdeel van Gewoon Bijzonder) had als doel dat mensen met NAH meer in het vizier komen. We haalden kennis op uit de praktijk, bundelden deze en maakten de informatie beschikbaar voor alle zorgprofessionals.

Waarom NAH in het vizier?

Het project ‘NAH in het vizier’ was een initiatief onder de vlag van ‘Gewoon Bijzonder’, Nationaal Programma Gehandicapten. Het is een co-creatie tussen het Kennisplein Gehandicaptensector en het NAH-Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder. We haalden kennis op bij diverse groepen professionals en bij mensen met NAH en naasten.

Doelen

  • Bundelen van informatie in de vorm van een leidraad beschikbaar voor álle zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg èn voor mensen met NAH en hun naasten. 
  • Kennisdelen versterken door inzet van een lerend netwerk. 
  • Bewustwording creëren over de problemen, kennisvragen, beschikbare kennisbronnen en het belang om vanuit de praktijk en onderzoek actief te werken aan verbindingen tussen vraag en aanbod.

Programma NAH in het Vizier

Het programma NAH in het Vizier bestond uit 2 fases:

  • Fase 1

De eerste fase was de onderzoeksfase. Via een vragenlijst is er informatie opgehaald en zijn er vragen geformuleerd. Op basis van de opgehaalde informatie is er een rapport gemaakt (download onderaan de pagina). 

  • Fase 2

Op basis van deze bevindingen is er in de realisatiefase een leidraad voor professionals gemaakt met een overzicht van kennisproducten. Deze leidraad werd zorgvuldig getest en aangevuld door zorgorganisaties die zich hadden aangemeld voor dit verbetertraject / leernetwerk NAH in het Vizier. 

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen stuur je een e-mail naar info@kennispleingehandicaptensector.nl.

Downloads