Naar hoofdinhoud

Het Kennisplein Panel vindt onderzoek nuttig voor het dagelijks werk

Twee weken geleden legden we ons panel de volgende stelling voor: 'Ik vind onderzoek in de gehandicaptensector nuttig voor mijn dagelijks werk.' De reacties zijn eensgezind: 97% is het eens met de stelling en maar 3% oneens.

Reacties onderzoek in de gehandicaptenzorg

Zo vertelt Hetty: "Naast practice based is ook evidence based onderzoek zinvol. Bij een onderzoek naar gebruikte methodieken binnen onze organisatie werd bijvoorbeeld duidelijk dat er nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar de effectiviteit daarvan. De moeite waard dus!"

Isabel is het met haar eens: "Evidence based onderzoek is zinvol. Wij doen dit binnen onze organisaties steeds meer, met als doel steeds beter worden in wat we doen. Meten is weten."

En Wim: "Onderzoek kan ondersteunend zijn naar de toepasbaarheid van methodieken of hulpmiddelen. Je hoeft dan niet telkens het wiel uit te vinden."

Marian mist in haar dagelijks werk een gestructureerde manier van gegevensverzameling en risicosignalering: "Ik gebruik richtlijnen voor zowel de zorgverlening als de medische van NVAVG. Bijvoorbeeld bij beleid Hepatitis, wondzorg en onbegrepen gedrag. Ontwikkelde kennis/tools zijn zinvol als je iets nieuws wilt oppakken. Nu gebruik ik vaak die uit de ouderenzorg. Het zou mooi zijn als er meer wordt gevalideerd voor de VG."

Voorbeelden onderzoek

Binnen organisaties wordt al veel onderzocht. Zo is binnen Humanitas DMH het Diagnostiek Team dagelijks bezig met onderzoek en is Sherpa bezig met het diagnosticeren en behandelen van slaapproblemen. Daarvoor werd bij meer dan 85 cliënten de slaap gemeten. De uitkomsten van dit onderzoek worden gepubliceerd in de vakbladen.

Met welke onderzoeken heb jij ervaring?

We zijn heel benieuwd naar de onderzoeken waar jij ervaring mee hebt en wat je hiervan in je werk merkt. Laat het ons weten in een reactie onderaan de pagina!

Gewoon Bijzonder: het Nationaal Programma Gehandicapten

We stelden ons panel deze vraag in het kader van het Nationaal Programma Gehandicapten: Gewoon Bijzonder. Daarin willen we met actieve kennisuitwisseling zorgen dat mensen met een (meervoudig) verstandelijke beperking (nog) betere zorg en ondersteuning krijgen.

Deelname panel

Het panel is een nieuw initiatief van het Kennisplein Gehandicaptensector en een belangrijke tool in het delen van kennis en ervaring met elkaar.

Ook deelnemen aan het panel? Stuur een mail met als onderwerp 'Deelname panel' en met vermelding van je naam, functie en e-mailadres naar info@kennispleingehandicaptensector.nl.

Deel deze pagina via: