Toon zoekbalkToon menu

Kennisbundels voor het onderwijs

Op deze pagina vind je kennisbundels en lesmateriaal voor mbo- en hbo-docenten Zorg en Welzijn op een rij. In de kennisbundels staat actuele informatie over zorgthema's, met bijbehorend lesmateriaal.

Onderwijs gehandicaptenzorgBen je docent of praktijkopleider? Gebruik dit materiaal dan in je lessen. Werk je als begeleider? Ook dan zijn deze kennisbundels interessant voor je!

Klik meteen door naar kennisbundels over:

Licht verstandelijke beperking
Ernstige meervoudige beperking
Ouder wordende cliënt
Niet-aangeboren hersenletsel
Gezondheid
Probleemgedrag
Verward gedrag in de wijk
Inclusie
Vrijheidsbeperking
Ondersteuningsplannen
Technologie en apps
Eigen regie
Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Licht verstandelijke beperking icoonLicht verstandelijke beperking

Kennisbundel Licht verstandelijke beperking
De Kennisbundel Licht verstandelijke beperking (LVB) gaat over de gevolgen van een LVB, al dan niet met (ernstige) gedragsproblemen, voor de cliënt en de naasten. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere diagnostiek en problematieken die bij deze doelgroep veel voorkomen, leefgebieden als school en werk en ondersteuningsmethodieken.
Ga naar de kennisbundel

Terug naar boven


Ernstige meervoudige beperkingenErnstige meervoudige beperking

Kennisbundel Ernstige meervoudige beperking
De Kennisbundel Ernstige meervoudige beperking (EMB) gaat over veelvoorkomende gezondheidsproblemen, de gevolgen van EMB op verschillende leefgebieden, ondersteunings- en communicatiemethodieken en moeilijk verstaanbaar gedrag.
Ga naar de kennisbundel

Terug naar boven


ouderdom onderwijs gehandicaptenzorgOuder wordende cliënt

Kennisbundel Dementie
De Kennisbundel Dementie geeft je een overzicht van de verschillende vormen van dementie. Daarbij komen de verschillende stadia van dementie en de ondersteuning bij elk stadium aan bod.
Ga naar de kennisbundel

Kennisbundel Ouderen met een verstandelijke beperking
De kennisbundel Ouderen met een verstandelijke beperking wordt op dit moment getest. In de kennisbundel kun je daarom je mening geven over de bundel.
Ga naar de kennisbundel

Terug naar boven


Niet-aangeboren hersenletselNiet-aangeboren hersenletsel

Kennisbundel Niet-aangeboren hersenletsel
Deze kennisbundel schenkt aandacht aan de oorzaken en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) voor cliënten en hun naasten. Daarnaast zijn er interessante opdrachten die docenten in het onderwijs kunnen inzetten tijdens hun lessen. De kennisbundel wordt op dit moment getest, test mee!
Ga naar de kennisbundel

Terug naar boven


Probleemgedragprobleemgedrag gehandicaptenzorg kennisbundel

Kennisbundel Probleemgedrag
In deze kennisbundel vind je informatie over wat we verstaan onder probleemgedrag en de vraag of probleemgedrag eigenlijk wel het probleem is. En qua werkwijze: hoe ga je goed om met probleemgedrag?
Ga naar de kennisbundel

Terug naar boven


probleemgedrag gehandicaptenzorg kennisbundelVerward gedrag in de wijk

Kennisbundel Verward gedrag in de wijk
In deze kennisbundel lees je onder meer hoe je ziektebeelden die kwetsbaarheid en verward gedrag bij mensen veroorzaken kunt herkennen en begrijpen en hoe je de zorg voor mensen met verward of onbegrepen gedrag kunt organiseren.
Ga naar de kennisbundel

Terug naar boven


Inclusie onderwijs gehandicaptenzorgInclusie

Kennisbundel Sociale inclusie
In de Kennisbundel Sociale Inclusie vind je informatie over sociale inclusie en leg je verbanden met wat er in de samenleving gebeurt. Ook leer je hoe jij cliënten in die samenleving kunt helpen.
Ga naar de kennisbundel

Kennisbundel Intercultureel vakmanschap
Als zorgprofessional krijg je tijdens je werk te maken met cliënten uit allerlei culturen. Het is daarom belangrijk dat je aandacht hebt voor de diversiteit van mensen en culturen: bij collega’s, cliënten en jezelf.
Ga naar de kennisbundel

Terug naar boven


vrijheidsbeperking onderwijs gehandicaptenzorgVrijheidsbeperking

Kennisbundel Vrijheidsbeperking
Kennisbundel Vrijheidsbeperking bespreekt duidelijk de wet- en regelgeving rondom vrijheidsbeperking. Ook geeft de bundel geeft veel feiten en cijfers over het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen.
Ga naar de kennisbundel

Kennisbundel Risicosignalering
Om gezondheidsrisico’s op te merken en daarmee het juiste te doen hebben zorgmedewerkers kennis en vaardigheden nodig. Deze bundel bespreekt veel voorkomende gezondheidsrisico’s zoals incontinentie, vallen en medicatieproblemen en hoe je daarmee omgaat.
Ga naar de kennisbundel

Terug naar boven


ondersteuningsplan gehandicaptenzorgOndersteuningsplannen

Kennisbundel Ondersteuningsplannen
In de Kennisbundel Ondersteuningsplannen komen de 4 onderdelen van ondersteuning aan bod. Ook vind je veel informatie over de rol van de cliënt, het sociaal netwerk, de zorgaanbieder en andere betrokkenen. Samen kunnen zij een plan maken om de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren.
Ga naar de kennisbundel

Kennisbundel Zorgleefplan
Alle domeinen van kwaliteit van leven komen aan bod in deze kennisbundel met praktische oefeningen. In het domein ‘mentaal welbevinden’ gaat het bijvoorbeeld over de wensen van cliënten over cultuur, levensvragen en jezelf kunnen zijn.
Ga naar de kennisbundel

Terug naar boven


technologie onderwijs gehandicaptenzorgTechnologie en apps

Kennisbundel E-health
Apps, domotica, robots of elektronische cliëntendossiers zijn allemaal voorbeelden van eHealth. Een verzamelnaam voor alle digitale en elektronische middelen in de gezondheidszorg.
Ga naar de kennisbundel

Terug naar boven


eigen regie onderwijs gehandicaptenzorgEigen Regie

Kennisbundel Begeleidingsplannen
In deze praktijkgerichte online kennisbundel leer je om samen met de cliënt op zoek te gaan naar wat voor hem belangrijk is. Hoe maak je afspraken? En hoe wil hij aan zijn gezondheid en gedrag werken?
Ga naar de kennisbundel

Kennisbundel Vraaggericht werken
Vraaggericht werken betekent dat de behoeften en wensen van cliënten erg belangrijk zijn. Met deze kennisbundel in de hand kun je meteen leerlingen of medewerkers meer vraaggericht laten werken.
Ga naar de kennisbundel

Terug naar boven


mantelzorg vrijwilligers onderwijs gehandicaptenzorgMantelzorg en vrijwilligerswerk

Kennisbundel Mantelzorg en vrijwilligers
Wie werkzaam is of gaat zijn in de zorg heeft te maken met mantelzorgers en vrijwilligers. Het Expertisecentrum Mantelzorg stelde hierover speciaal voor docenten twee bundels samen: één voor het mbo en één voor het hbo.
Ga naar de kennisbundel

Terug naar boven


Deel de kennisbundelsLeren gehandicaptenzorg flyer

Wil je de kennisbundels delen met collega's en studenten? Download dan de flyer (pdf) en stuur hem door of print hem uit.

Meer leren over (gehandicapten)zorg

Ken je de website Allyoucanlearn? Je vindt er kosteloze online cursussen zorg en welzijn over onder andere medicatieveiligheid en palliatieve zorg. Op het Kennisplein vind je ook het studiemateriaal van Disability Studies in Nederland.

idee gehandicaptenzorgMis je iets?

Mis je een kennisbundel of studiemateriaal over een bepaald onderwerp? Laat het ons weten. Dat kan in een reactie onderaan deze pagina of door een berichtje te sturen naar info@kennispleingehandicaptensector.nl.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Joëlle | Team Kennisplein Gehandicaptensector 19/6/2019

Bedankt voor je reactie, George!


George 13/5/2019

Interessant!


George 13/5/2019

Interessant!