Toon zoekbalkToon menu

Samenwerkingsverband en commissie

Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. De andere partners zijn:

 • RIVM Centrum Gezond Leven
 • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • Movisie
 • Trimbos-instituut

Deze 7 landelijke kennisinstituten hanteren bij hun erkenningstrajecten dezelfde werkwijze en criteria (pdf). Deze zijn vastgelegd in de gezamenlijke notitie Erkenning van interventies 2015-2018 (pdf).

In de databank staan ook de erkende interventies van deze samenwerkingspartners van Vilans, voor zover ze relevant zijn voor de gehandicaptenzorg en ouderenzorg.

De erkenningscommissie

De erkenningscommissie bestaat uit twee deelcommissies: de deelcommissie gehandicaptenzorg en de deelcommissie ouderenzorg. De commissie is onafhankelijk en bestaat uit hoogleraren en ervaren mensen uit praktijk. Zij bepalen, aan de hand van heldere criteria, of een interventie wordt opgenomen in de databank erkende interventies.

Vilans begeleidt het erkenningstraject en faciliteert de commissie, maar maakt er geen deel van uit.

Voorzitter deelcommissies

 • Prof. Dr. Henk (H.F.L.) Garretsen, Tilburg University, Hoogleraar

Secretaris deelcommissie gehandicaptenzorg

 • Dr. Tamara Bouwman (Vilans)

Leden deelcommissie gehandicaptenzorg

 • Prof. dr. Petri Embregts (Tilburg University)
 • Dr. Sabina Kef (VU, Amsterdam)
 • Dr. Marian Maaskant (Maastricht University)
 • Prof. dr. Xavier Moonen (Koraal Groep, Universiteit van Amsterdam, Zuyd Hogeschool)
 • Prof. dr. Alice Schippers (Stichting Disability Studies in Nederland)
 • Dr. Sandra Mergler (Erasmus MC)

Secretaris deelcommissie ouderenzorg

 • Dr. Godelief Willemse (Vilans)

Leden deelcommissie ouderenzorg

 • Drs. Maritza Allewijn (Stichting de Rijnhoven, PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg)
 • Dr. Monique Caljouw (LUMC)
 • Prof. dr. Debby Gerritsen (Radboud UMC / UKON)
 • Prof. dr. Sandra Zwakhalen (Maastricht University)
 • Dr. Wanda Rietkerk (Noorderboog Zorggroep)